ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 27 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 18 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 18 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 17 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 16 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 14 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 13 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 13 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 11 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 10 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 10 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 10 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนพิพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 9 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 9 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 8 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 8 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 8 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 7 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
35 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
36 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 6 เข้าร่วม 29  
37 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
42 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
44 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 4 เข้าร่วม 37  
46 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 3 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
52 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
53 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
54 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
55 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
56 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
57 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
58 โรงเรียนเทพกาญจนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
59 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 2 เข้าร่วม 47  
60 โรงเรียนกงลี้จงซัน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 1 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
62 โรงเรียนกันตะบุตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
63 โรงเรียนจันทรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
64 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
65 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
66 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
67 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
68 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
69 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
70 โรงเรียนศานติวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
71 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
72 โรงเรียนศุภวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
73 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
74 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
75 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
76 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
77 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน