ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.62 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.25 เงิน 16  
18 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.75 เงิน 20  
22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.75 เงิน 23  
24 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68.25 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน