ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.13 ทอง 6  
7 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.25 เงิน 20  
22 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69.25 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69.25 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65.75 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63.75 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62.25 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57.75 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน