ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน