ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 24  
28 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 31  
33 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 31  
34 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 31  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนกงลี้จงซัน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 38  
40 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน