ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.4 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.3 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 17  
20 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 17  
21 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.3 เงิน 26  
27 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69.3 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65.7 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65.3 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 54 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนจันทรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
35 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
36 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
37 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน