ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน