ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
23 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
24 โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
26 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
27 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน