ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน