ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันรวม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
29 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนจารุวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
32 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน