ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66.8 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59.4 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58.3 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52.3 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 49.4 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 46.3 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
19 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน