ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนจารุวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนศุภวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 19  
22 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 19  
23 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 19  
24 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 27  
29 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนศานติวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 55 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 55 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 53 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 49 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 48 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 47 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนกันตะบุตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
62 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
63 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
64 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
65 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
66 โรงเรียนสตรีวรนาถ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
67 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
68 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
69 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
70 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน