ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนจารุวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกันตะบุตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบางอ้อศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน