ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน