ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวรนาถ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน