ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนสตรีวรนาถ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 23  
27 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 27  
30 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบางอ้อศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
35 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
36 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
37 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน