ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59.2 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน