ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
19 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
21 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน