ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
9 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน