ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
16 โรงเรียนศานติวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
17 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน