ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
20 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
21 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
22 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน