ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจำนงค์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน