ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน