ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนจันทรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65.75 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62.75 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61.25 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60.75 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59.25 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56.75 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56.75 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 54.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 51.75 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 48.75 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 46.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 26.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 19.5 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนจารุวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
35 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
38 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
39 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
40 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
41 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
42 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
43 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน