ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนจารุวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
8 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
9 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
10 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
11 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 5  
12 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 12  
17 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนกันตะบุตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
19 โรงเรียนจันทรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
20 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
21 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
22 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
25 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
26 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
27 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
28 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
29 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
30 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
31 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
32 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
35 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
36 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
37 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
38 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
39 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
40 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
41 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
42 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
43 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
44 โรงเรียนศานติวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
45 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
46 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
47 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
48 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
49 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
50 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
51 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
52 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
53 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
54 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
55 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
56 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน