ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนจารุวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.66 เงิน 17  
19 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.66 เงิน 17  
20 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.66 เงิน 21  
23 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.66 เงิน 28  
30 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.66 เงิน 30  
31 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73.33 เงิน 34  
36 โรงเรียนศานติวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.66 เงิน 38  
39 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69.33 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67.66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 54.66 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 53.33 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 47.66 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 47 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 46.66 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนกันตะบุตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
53 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
54 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
55 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
56 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
57 โรงเรียนศุภวรรณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
58 โรงเรียนสตรีวรนาถ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
59 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
60 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
61 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
62 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
63 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน