ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 15  
19 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดด่าน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 19  
22 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 19  
23 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนสตรีวรนาถ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 30  
34 โรงเรียนดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 34  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 34  
38 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 39  
42 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 39  
43 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 39  
44 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 44  
47 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 44  
48 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 44  
49 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนกงลี้จงซัน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนอนุบาลสาริน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59 เข้าร่วม 61  
63 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56 เข้าร่วม 63  
65 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 54 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนทองพูน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 39 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 15 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนกันตะบุตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
70 โรงเรียนบางอ้อศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
71 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
72 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน