ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอรรถมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 20 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวาสุเทวี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 20 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
14 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
16 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
17 โรงเรียนประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
19 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
20 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
21 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
23 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
24 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
25 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
26 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
27 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
28 โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
30 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนอรรถญาสาธิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
35 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
36 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
37 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
38 โรงเรียนเพาะปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
39 โรงเรียนแสงอรุณ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
40 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน