เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
12 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ !!! การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การประกวดหนังสือเล่มเล็กทุกระดับ) แข่งขันวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  
  ประกาศ !!! อัทเดทตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (แยกสาระพัฒนาผู้เรียน)[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ !!! เปลี่ยนตารางการแข่งขันกิจกรรม Cross word, A Math, คำคม และ ซูโดกุ ช่วงชั้น จะทำการแข่งขันใน วันที่ 10 ตุลาคม 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
 
  ประกาศ !!! ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต ทำการลงทะเบียนนักเรียนเข้ามาในระบบ ภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2556 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอน ขอให้ดำเนินการภายในวันดังกล่าว หากโรงเรียนใดมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อฝ่าย ICT สพป.ชลบุรี 1  
  ประกาศ !!! ตารางการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]  
  ประกาศ !!! รายละเอียดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]  
  ประกาศ !!! ขอความร่วมมือให้สหวิทยาเขตส่งบัญชีรายชื่อตัวแทนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ลำดับแรกในแต่ละกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] เนื่องจากทางสพป.ชบ.1 ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบและลงทะเบียนนักเรียนเข้ามาในระบบ จึงขอความร่วมร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,887
จำนวนนักเรียน 4,535
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,750
จำนวนกรรมการ 786
ครู+นักเรียน 7,285
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,071
ประกาศผลแล้ว 234/237 (98.73%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
สพป.ชลบุรี เขต 1
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 49
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 93
สัปดาห์ที่แล้ว 157
เดือนนี้ 446
เดือนที่แล้ว 504
ปีนี้ 1,534
ทั้งหมด 143,912