หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 85 71 83.53% 9 10.59% 0 0% 5 5.88% 85
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 82 42 53.85% 23 29.49% 9 11.54% 4 5.13% 78
3 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 60 36 62.07% 11 18.97% 5 8.62% 6 10.34% 58
4 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 77 30 46.88% 20 31.25% 9 14.06% 5 7.81% 64
5 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 56 28 50.91% 12 21.82% 10 18.18% 5 9.09% 55
6 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 47 26 57.78% 13 28.89% 5 11.11% 1 2.22% 45
7 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 41 25 69.44% 9 25% 0 0% 2 5.56% 36
8 โรงเรียนวัดหนองยาง 50 22 45.83% 13 27.08% 7 14.58% 6 12.5% 48
9 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 54 22 44.9% 10 20.41% 10 20.41% 7 14.29% 49
10 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 41 16 42.11% 12 31.58% 6 15.79% 4 10.53% 38
11 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 43 16 40% 9 22.5% 9 22.5% 6 15% 40
12 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 40 15 42.86% 10 28.57% 5 14.29% 5 14.29% 35
13 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 30 15 55.56% 8 29.63% 4 14.81% 0 0% 27
14 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 59 14 26.42% 24 45.28% 9 16.98% 6 11.32% 53
15 โรงเรียนบ้านป่าแดง 45 13 29.55% 13 29.55% 12 27.27% 6 13.64% 44
16 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 32 13 40.63% 11 34.38% 5 15.63% 3 9.38% 32
17 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 26 13 50% 9 34.62% 2 7.69% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 28 13 46.43% 8 28.57% 2 7.14% 5 17.86% 28
19 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 29 13 48.15% 7 25.93% 4 14.81% 3 11.11% 27
20 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 26 13 54.17% 7 29.17% 1 4.17% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 25 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 43 11 29.73% 15 40.54% 7 18.92% 4 10.81% 37
23 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 32 11 44% 6 24% 6 24% 2 8% 25
24 โรงเรียนธรรมวาที 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 23 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
27 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 22 9 45% 5 25% 5 25% 1 5% 20
28 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 19 8 42.11% 9 47.37% 2 10.53% 0 0% 19
29 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 19 8 42.11% 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 19
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 20 7 36.84% 7 36.84% 2 10.53% 3 15.79% 19
31 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 15 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
32 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 23 6 28.57% 9 42.86% 3 14.29% 3 14.29% 21
34 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 19 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
35 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 18 5 27.78% 10 55.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 35 5 17.86% 6 21.43% 10 35.71% 7 25% 28
37 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 22 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 17 5 29.41% 6 35.29% 6 35.29% 0 0% 17
39 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 18 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 15 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
41 โรงเรียนพิทยรังสี 19 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 17
42 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 15 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
45 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนจิรพลวิทยา 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 39 4 11.43% 15 42.86% 10 28.57% 6 17.14% 35
50 โรงเรียนวัดบุญญราศี 21 4 21.05% 7 36.84% 7 36.84% 1 5.26% 19
51 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนวัดเตาปูน 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนวัดบางเป้ง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนวุฒิวิทยา 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 12 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
56 โรงเรียนบ้านโป่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนสถาพรพิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 22 3 14.29% 9 42.86% 4 19.05% 5 23.81% 21
61 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดอรุณรังสี 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านเนินโมก 16 2 14.29% 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
67 โรงเรียนสุตา 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 12 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านตาลดำ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
72 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
73 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
74 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านโสม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 11 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านวังตะโก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านเขาดิน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนสุอารีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านท่าจาม 13 1 7.69% 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 13
84 โรงเรียนบ้านชากนา 10 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 13 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
86 โรงเรียนวัดสำนักบก 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนบ้านเขาแรต 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
89 โรงเรียนพิบูลย์บำเพ็ญ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
91 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านห้างสูง 8 0 0% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนเฮงฮั้ว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดผาสุการาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]