สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 48 16 10 74 71 9 0 5 80
2 ชุมชนวัดหนองรี 22 16 11 49 42 23 9 4 74
3 บ้านสวนอุดมวิทยา 18 11 7 36 36 11 5 6 52
4 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 15 9 8 32 30 20 9 5 59
5 บ้านป่ายุบ 10 4 3 17 15 10 5 5 30
6 บ้านห้วยกะปิ 9 9 5 23 26 13 5 1 44
7 วัดราษฏร์ศรัทธา 7 4 3 14 22 10 10 7 42
8 วัดราษฏร์สโมสร 6 6 2 14 13 11 5 3 29
9 วัดหนองยาง 6 4 7 17 22 13 7 6 42
10 ธรรมวาที 6 4 1 11 11 2 3 0 16
11 บ้านหนองเขิน 5 5 5 15 16 9 9 6 34
12 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 5 0 0 5 10 6 1 1 17
13 วัดดอนดำรงธรรม 4 7 3 14 14 24 9 6 47
14 อนุบาลหนองใหญ่ 4 6 2 12 16 12 6 4 34
15 บ้านแหลมแท่น 4 0 0 4 5 6 5 1 16
16 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 3 10 5 18 28 12 10 5 50
17 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 3 3 1 7 13 7 4 3 24
18 บ้านหนองปลาไหล 3 1 3 7 8 9 2 0 19
19 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 3 1 2 6 13 8 2 5 23
20 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 3 1 2 6 7 7 2 3 16
21 บ้านมาบคล้า 3 1 1 5 7 7 1 0 15
22 ปรีชานุศาสน์ 2 12 7 21 25 9 0 2 34
23 วอนนภาศัพท์ 2 5 1 8 9 5 5 1 19
24 บ้านคลองสิบแปด 2 4 1 7 13 7 1 3 21
25 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 2 3 1 6 5 10 1 2 16
26 อนุบาลบูรณิจฉ์ 2 3 0 5 7 1 2 0 10
27 บ้านมาบกรูด 2 3 0 5 5 4 2 2 11
28 วัดหนองน้ำเขียว 2 2 2 6 4 15 10 6 29
29 ชุมชนบ้านคลองพลู 2 1 5 8 11 15 7 4 33
30 กุลศิริศาสน์ 2 1 3 6 11 6 6 2 23
31 อนุบาลวัดอุทยานนที 2 1 3 6 8 7 1 3 16
32 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 2 1 2 5 5 3 2 2 10
33 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
34 บ้านเกาะไม้แหลม 2 0 0 2 5 0 0 0 5
35 บ้านป่าแดง 1 7 8 16 13 13 12 6 38
36 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 5 2 8 5 6 10 7 21
37 วัดบุญญราศี 1 3 2 6 4 7 7 1 18
38 บ้านมาบลำบิด 1 3 1 5 6 9 3 3 18
39 บ้านคลองตะเคียน 1 2 1 4 6 7 3 0 16
40 วุฒิวิทยา 1 2 1 4 4 3 0 0 7
41 อนุบาลร่มไม้ 1 2 1 4 4 1 2 0 7
42 บ้านหนองซ้ำซาก 1 1 6 8 13 9 2 2 24
43 วัดเฉลิมลาภ 1 1 2 4 5 5 3 0 13
44 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 1 0 2 3 3 1 1 7
45 พิบูลย์บำเพ็ญ 1 1 0 2 1 2 0 1 3
46 ประภัสสรวิทยา 1 0 2 3 12 6 3 1 21
47 จิ้นฮั้ว 1 0 2 3 5 4 2 2 11
48 สถาพรพิทยา 1 0 1 2 4 1 1 0 6
49 พิทยรังสี 1 0 0 1 5 4 4 4 13
50 สุตา 1 0 0 1 2 4 2 1 8
51 วัฒนดรุณวิทย์ 1 0 0 1 2 2 1 3 5
52 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 บ้านวังตะโก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านท่าจาม 1 0 0 1 1 5 6 1 12
55 บ้านห้างสูง 1 0 0 1 0 6 1 1 7
56 สมคิดจิตต์วิทยา 0 3 2 5 15 8 4 0 27
57 บ้านมาบไผ่ 0 3 2 5 3 9 4 5 16
58 บ้านห้วยยาง 0 3 1 4 5 4 2 0 11
59 กุญแจคริสเตียนวิทยา 0 2 2 4 9 7 3 1 19
60 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 2 1 3 4 2 1 3 7
61 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 2 0 2 5 2 1 1 8
62 บ้านหนองตะโก 0 2 0 2 3 1 0 0 4
63 นาป่ามโนรถ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
64 บ้านหนองประดู่ 0 1 2 3 5 6 6 0 17
65 จิรพลวิทยา 0 1 2 3 5 1 2 1 8
66 สุอารีวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
67 วัดเตาปูน 0 1 0 1 4 4 2 1 10
68 บ้านโป่ง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
69 บ้านตาลดำ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
70 วัดนาเขื่อน 0 1 0 1 2 2 2 0 6
71 เทศบาลคลองตำหรุ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านเขาดิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 เพชรพิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านชากพุดซา 0 1 0 1 0 2 1 0 3
75 เทศบาล1(สถาวร) 0 0 4 4 4 5 2 1 11
76 บ้านเนินโมก 0 0 2 2 2 8 3 1 13
77 วัดบางเป้ง 0 0 1 1 4 3 2 0 9
78 วัดศรีพโลทัย 0 0 1 1 3 5 2 0 10
79 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
80 วัดอรุณรังสี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
81 บ้านหัวโกรก 0 0 1 1 2 1 1 1 4
82 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
83 วัดสำนักบก 0 0 1 1 1 3 1 2 5
84 บ้านเขาแรต 0 0 1 1 1 2 3 0 6
85 กาญจนะวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
86 วัดเขาไผ่ 0 0 0 0 5 6 6 2 17
87 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 0 0 2 3 4 2 9
88 เจริญสุขวิทยา 0 0 0 0 2 2 4 0 8
89 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
90 บ้านโสม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
91 บ้านชากนา 0 0 0 0 1 3 4 1 8
92 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 1 3 3 3 7
93 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
94 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 1 0 2 2
95 พงศ์สิริวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 กล่อมปฐมวัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 เมืองชลพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0 0 0 4 0 0 4
101 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
102 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
103 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 บ้านบึงกระโดน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดธรรมนิมิตต์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
108 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 234 213 163 610 759 535 282 170 1,576