สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 48 16 10 74 71 9 0 5 80
2 บ้านสวนอุดมวิทยา 18 11 7 36 36 11 5 6 52
3 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 15 9 7 31 30 19 9 5 58
4 ชุมชนวัดหนองรี 11 15 11 37 30 23 9 4 62
5 บ้านป่ายุบ 10 4 3 17 15 10 5 5 30
6 วัดราษฏร์สโมสร 6 6 2 14 13 11 5 3 29
7 ธรรมวาที 6 4 1 11 11 2 3 0 16
8 วัดหนองยาง 6 3 6 15 19 13 6 6 38
9 บ้านห้วยกะปิ 5 5 4 14 18 12 5 1 35
10 บ้านหนองเขิน 5 4 5 14 16 8 9 6 33
11 วัดดอนดำรงธรรม 4 7 3 14 14 24 9 6 47
12 วัดราษฏร์ศรัทธา 4 2 3 9 17 9 9 6 35
13 บ้านแหลมแท่น 4 0 0 4 5 6 5 1 16
14 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 3 10 5 18 28 12 10 5 50
15 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 3 1 2 6 13 8 2 5 23
16 ปรีชานุศาสน์ 2 12 7 21 25 9 0 2 34
17 บ้านคลองสิบแปด 2 3 1 6 13 6 1 3 20
18 อนุบาลบูรณิจฉ์ 2 3 0 5 7 1 2 0 10
19 วัดหนองน้ำเขียว 2 2 2 6 4 15 10 6 29
20 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 2 2 1 5 12 7 4 2 23
21 ชุมชนบ้านคลองพลู 2 1 4 7 9 15 7 4 31
22 กุลศิริศาสน์ 2 1 3 6 11 6 6 2 23
23 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 2 1 2 5 5 3 2 2 10
24 บ้านมาบกรูด 2 1 0 3 4 3 2 2 9
25 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
26 บ้านเกาะไม้แหลม 2 0 0 2 5 0 0 0 5
27 บ้านป่าแดง 1 7 8 16 13 13 12 6 38
28 วอนนภาศัพท์ 1 5 0 6 8 3 4 1 15
29 อนุบาลหนองใหญ่ 1 4 1 6 10 12 6 4 28
30 วัดบุญญราศี 1 3 2 6 4 7 7 1 18
31 บ้านมาบลำบิด 1 3 1 5 6 9 3 3 18
32 บ้านคลองตะเคียน 1 2 1 4 6 7 3 0 16
33 วุฒิวิทยา 1 2 1 4 4 3 0 0 7
34 อนุบาลร่มไม้ 1 2 1 4 4 1 2 0 7
35 บ้านหนองซ้ำซาก 1 1 6 8 13 9 2 2 24
36 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 1 2 4 5 6 2 3 13
37 วัดเฉลิมลาภ 1 1 2 4 5 5 3 0 13
38 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 1 0 2 3 3 1 1 7
39 พิบูลย์บำเพ็ญ 1 1 0 2 1 2 0 1 3
40 บ้านหนองปลาไหล 1 0 3 4 5 9 2 0 16
41 ประภัสสรวิทยา 1 0 2 3 12 6 3 1 21
42 จิ้นฮั้ว 1 0 2 3 5 4 2 2 11
43 สถาพรพิทยา 1 0 1 2 4 1 1 0 6
44 พิทยรังสี 1 0 0 1 5 4 4 4 13
45 สุตา 1 0 0 1 2 4 2 1 8
46 วัฒนดรุณวิทย์ 1 0 0 1 2 2 1 3 5
47 บ้านวังตะโก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านห้างสูง 1 0 0 1 0 6 1 1 7
49 สมคิดจิตต์วิทยา 0 3 2 5 15 8 4 0 27
50 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 0 3 2 5 4 4 10 7 18
51 บ้านห้วยยาง 0 3 1 4 5 4 2 0 11
52 บ้านมาบไผ่ 0 3 1 4 2 9 4 5 15
53 กุญแจคริสเตียนวิทยา 0 2 2 4 9 7 3 1 19
54 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 2 1 3 4 2 1 3 7
55 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 2 0 2 5 2 1 1 8
56 บ้านหนองตะโก 0 2 0 2 3 1 0 0 4
57 นาป่ามโนรถ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
58 จิรพลวิทยา 0 1 2 3 5 1 2 1 8
59 สุอารีวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
60 อนุบาลวัดอุทยานนที 0 1 0 1 4 6 0 2 10
61 วัดเตาปูน 0 1 0 1 4 4 2 1 10
62 บ้านโป่ง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
63 บ้านตาลดำ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
64 วัดนาเขื่อน 0 1 0 1 2 2 2 0 6
65 เทศบาลคลองตำหรุ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านเขาดิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 เพชรพิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านชากพุดซา 0 1 0 1 0 2 1 0 3
69 เทศบาล1(สถาวร) 0 0 4 4 4 5 2 1 11
70 บ้านหนองประดู่ 0 0 2 2 4 6 6 0 16
71 บ้านเนินโมก 0 0 2 2 2 8 3 1 13
72 วัดบางเป้ง 0 0 1 1 4 3 2 0 9
73 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 0 0 1 1 3 7 1 2 11
74 วัดศรีพโลทัย 0 0 1 1 3 5 2 0 10
75 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
76 บ้านหัวโกรก 0 0 1 1 2 1 1 1 4
77 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
78 บ้านเขาแรต 0 0 1 1 1 2 3 0 6
79 วัดสำนักบก 0 0 1 1 1 2 1 2 4
80 กาญจนะวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 วัดเขาไผ่ 0 0 0 0 5 6 6 2 17
82 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 0 0 0 5 6 1 1 12
83 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 3 7 0 0 10
84 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 0 0 2 3 4 2 9
85 เจริญสุขวิทยา 0 0 0 0 2 2 4 0 8
86 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
87 บ้านโสม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
88 วัดอรุณรังสี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
89 บ้านชากนา 0 0 0 0 1 3 4 1 8
90 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 1 3 3 3 7
91 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
92 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
93 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 1 0 2 2
94 พงศ์สิริวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 กล่อมปฐมวัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 เมืองชลพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านท่าจาม 0 0 0 0 0 5 6 1 11
100 บ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0 0 0 4 0 0 4
101 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
102 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
103 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 บ้านบึงกระโดน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดธรรมนิมิตต์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
108 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 192 190 151 533 694 519 277 167 1,490