เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ต.ค. 2556
15 ต.ค. 2556
16 ต.ค. 2556
17 ต.ค. 2556
18 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! สามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้วคร๊าาาา
ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตรวจสอบ รายชื่อก่อนพิมพ์เกียรติบัตรนะคะ เพื่อความถูกต้อง จะได้ไม่เสียกระดาษเสียหมีกฟรีๆ คร๊าาาาาาาาาาา
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! การแข่งขัน Science Show ขอย้ายสถานที่ จากโรงเรียนวัดดอนทอง เป็นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ชั้นล่าง อาคาร 2 เวทีสร้างสรรค์ ลงทะเบียนที่ โรงเรียนวัดดอนทองเช่นเดิมเวลาเดิมค่ะ
 
  ประกาศ..... การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในทุกกิจกรรมดำเนินการดังนี้
1. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการในวันแข่งขัน
2. ให้มีเอกสารยืนยันความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- แบบประเมิน I.Q. จากสถานพยาบาลของรัฐ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
- สมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรประจำตัวคนพิการ
- กรณีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ใช้แบบคัดกรอง KUS-SI หรือแบบคัดกรอง ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนบหนังสือรับรองจาก ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
- หนังสือรับรองความพิการที่ออกให้โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
*****การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7
2. หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
2.1 ยาเสพติด
2.2 อาเซียน
2.3 เศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ลดภาวะโลกร้อน
2.5 ประเพณีวันสำคัญ
2.6 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา
*****การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเทป หรือซีดีเสียงดนตรี สำหรับประกอบการประกวดขับร้องมาเองในวันแข่งขัน ไมให้มีการดูเนื้อร้องจากจอคอมพิวเตอร์
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! โรงเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียน เวลา 07.30 น.
1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหลังเสาธง โรงเรียนวัดดอนทอง
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนวัดดอนทอง
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายการโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ส่งรูปเล่มรายงาน ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นี้ เท่านั้น... นะคะ
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! โรงเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ทุกรายการ รายงานตัวพร้อมกัน บริเวณ หลังเสาธงโรงเรียนวัดดอนทอง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 07.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ส่งรูปเล่มรายงาน ด่วน ภายในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เท่านั้น หากเกินกว่านี้ กรรมการจะไม่พิจารณาให้แข่งขัน
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! การแข่งขันรายการการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วมทั้งหมด ย้ายสถานที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต วันและเวลา คงเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! ขอแจ้งการประชุมกรรมการการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบภัยน้ำท่วม จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประชุมกรรมการ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ห้องประชุม 3 (ห้องบางปะกง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! หัวข้อ สุนทรพจน์ภาษาไทยมาแร้วค่ะ ปีนี้ มีหัวข้อว่า "สุดยอดเด็กไทย. คิดไกล คิดเยี่ยม. เปี่ยมคุณธรรม" ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! ขอแจ้งการประชุมกรรมการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประชุมพร้อมกันวันที่ 7 ตุลาคม 2556 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เวลา 09.00น. กิจกรรมการงานอาชีพ เวลา 13.00 น. นะคะ
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! ขอแจ้งการประชุมกรรมการสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้นะคะ
1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 7 ต.ค. 56 ณ. สพป.ฉช.1
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 10 ต.ค. 56 ณ. สพป.ฉช.1
3. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วันที่ 7 ต.ค. 56 ณ. สพป.ฉช.1
4. การศึกษาพิเศษเรียนร่วม วันที่ 9 ต.ค. 56 ณ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 9.00 น.
5. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 7 ต.ค. 56 ณ. สพป.ฉช.1
6. สาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 9 ต.ค. 56 ณ. สพป.ฉช.1
สามารถดาวน์โหลดหนังสือ และ คำสั่ง ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/413023862141730/

http://www.cco1.net/index.php
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันรายการดังต่อไปนี้ให้ส่งรูปเล่มรายงานภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556
1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายการโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ทุกช่วงชั้น
2.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภท ทุกช่วงชั้น
3. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
3.1 โครงงานคุณธรรม ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม
3.2 ละครคุณธรรม ส่งบทจำนวน 5 ชุด
3.3 ภาพยนตร์สรั้น ส่งซีดี จำนวน 5 ชุด
3.4 ละครประวัติศาสตร์ ส่งบทจำนวน 5 ชุด
 
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! ขอให้ประธานกลุ่มวิชาการส่งผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม มาที่เขตด้วยนะคะ โดยให้ส่งมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง ส่งผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มวิชาการ............  
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! เแจ้งทุกโรงเรียนทราบนะคะวันนี้วันสุดท้ายของการลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตแล้วนะคะ รบกวนลงทะเบียนด้วยนะคะ ภายในวันนี้  
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! เแจ้งทุกโรงเรียนทราบนะคะ ตอนนี้ แอดมินปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันนะคะ เนื่องจากการแข่งขันบางรายการรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ลงตัว แต่ขอให้ทุกโรงเรียนลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายนนะคะ ส่วนการพิมพ์บัตร แอดมินจะเปิดระบบให้พิมพ์ ในวันที่ 9-10 เพื่อความเรียบร้อย จะได้ไม่เสียกระดาษ และหมึกไปฟรีๆ นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
  ประกาศ!!! ด่วนที่สุด !!! เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กำลังดำเนินการเรื่องรายละเอียดการแข่งขัน จึงทำให้บางสาระการเรียนรู้ ไม่ปรากฏรายละเอียด จึงขอให้ทางโรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขันเรียบร้อยแล้ว พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
  ประชาสัมพันธ์!!! ด่วนที่สุด !!! การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน จากวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2556  
  ประชาสัมพันธ์!!! ติดตามรายละเอียดต่างๆ และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมได้ที่ facebook กลุ่มศิลปหัตถกรรม ฉะเชิงเทราเขต 1 https://www.facebook.com/groups/413023862141730/  
  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาการที่ทำการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอให้ส่งเอกสารเพื่อให้กรรมการพิจารณาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ตามรายการกิจกรรมดังนี้
1. โครงงานคุณธรรม ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม
2. ละครคุณธรรม ส่งบทจำนวน 5 ชุด
3. ภาพยนตร์สรั้น ส่งซีดี จำนวน 5 ชุด
4. ละครประวัติศาสตร์ ส่งบทจำนวน 5 ชุด
 
  ประชาสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท และกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาการ ส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 5 เล่ม เพื่อให้กรรมการได้อ่านโครงงานก่อน หากไม่ส่งกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที  
  ประชาสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายการ โครงงานคณิตศาสตร์ ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาการ ส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 4 เล่ม เพื่อให้กรรมการได้อ่านโครงงานก่อน หากไม่ส่งกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันทันที  
  สามารถสอบถามรายละเอียด ติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน facebook ที่ กลุ่ม ศิลปหัตถกรรม ฉะเชิงเทราเขต 1 https://www.facebook.com/groups/413023862141730/ https://www.facebook.com/groups/413023862141730/  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 153
จำนวนทีม 1,420
จำนวนนักเรียน 3,472
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,088
จำนวนกรรมการ 1,613
ครู+นักเรียน 5,560
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,173
ประกาศผลแล้ว 232/325 (71.38%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 148
สัปดาห์ที่แล้ว 62
เดือนนี้ 381
เดือนที่แล้ว 649
ปีนี้ 1,030
ทั้งหมด 193,044