หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 วัดดอนทอง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
3 โรงเรียนวัดดอนทอง  
4 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต  
5 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]