หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง
ระหว่าง วันที่ 14 - 18 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องเรียนสังคมศึกษา ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องเรียนสังคมศึกษา ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องเรียนสังคมศึกษา ชั้น อาคาร 4 ชั้น 2 17 ต.ค. 2556 รายงานตัว 12.30-13.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมดอนทอง ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 17 ต.ค. 2556 รายงานตัว 08.00-08.30
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมดอนทอง ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหน้า) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหน้า) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหลัง) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องประชุมตัณฑิกุล (ส่วนหลัง) 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารจริยะโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารจริยะโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารจริยะโรงเรียนวัดดอนทอง 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 08.00-08.30
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดดอนทอง อาคารอเนกประสงค์ 17 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
รายงานตัว 12.30-13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]