หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 71 46 70.77% 15 23.08% 1 1.54% 3 4.62% 65
2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 60 43 74.14% 10 17.24% 4 6.9% 1 1.72% 58
3 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 50 32 64% 8 16% 1 2% 9 18% 50
4 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 27 23 85.19% 4 14.81% 0 0% 0 0% 27
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 34 18 52.94% 10 29.41% 1 2.94% 5 14.71% 34
6 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 17 62.96% 6 22.22% 0 0% 4 14.81% 27
7 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 43 16 39.02% 13 31.71% 5 12.2% 7 17.07% 41
8 โรงเรียนวัดบางแสม 37 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
9 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 17 14 82.35% 1 5.88% 0 0% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 19 14 77.78% 0 0% 1 5.56% 3 16.67% 18
11 โรงเรียนวัดล่าง 20 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 43 12 36.36% 11 33.33% 2 6.06% 8 24.24% 33
13 โรงเรียนวัดคลองสวน 24 12 57.14% 9 42.86% 0 0% 0 0% 21
14 โรงเรียนวัดบางเกลือ 25 12 50% 8 33.33% 2 8.33% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
16 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 19 12 63.16% 6 31.58% 0 0% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 24 12 50% 4 16.67% 2 8.33% 6 25% 24
18 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 18 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 24 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
22 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 20 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนมารดานฤมล 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
24 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนวัดศรีมงคล 20 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
26 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 17 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
27 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 20 8 42.11% 7 36.84% 0 0% 4 21.05% 19
28 โรงเรียนตลาดคลอง 16 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 15 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 12 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
33 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนวัดเทพราช 17 7 41.18% 6 35.29% 0 0% 4 23.53% 17
35 โรงเรียนวัดไผ่ดำ 15 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนศรีวิทยา 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนวัดบางสมัคร 14 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 15 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
41 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 13 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 6 46.15% 13
42 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 5 26.32% 8 42.11% 1 5.26% 5 26.32% 19
45 โรงเรียนวัดบางสาย 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนวัดบางปลานัก 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
48 โรงเรียนวัดเขาดิน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนสันติภาพ 14 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนวัดสัมปทวน 14 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
54 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
56 โรงเรียนคลองพานทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนวัดสองคลอง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนเทศบาล 2 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดสุขาราม 16 3 18.75% 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
65 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 20 3 18.75% 8 50% 4 25% 1 6.25% 16
66 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 14 3 21.43% 7 50% 1 7.14% 3 21.43% 14
67 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวัดไชยธารา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนปากบึงสิงโต 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนบ้านคลอง 21 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนสุเหร่่าคลอง 18 11 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านสีล้ง 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบึงเทพยา 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนวัดรามัญ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
99 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดลาดยาว 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนวัดบางปรง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
107 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
109 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดบางไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนสกัด40 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดสามกอ 8 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนบึงสิงโต 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
117 โรงเรียนคลองขวาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดทด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดหนามแดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดตะพังคลี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนคลองบ้านโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนจันทร์เจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านบางข้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดอินทาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดเกาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
132 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
133 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดดอนสีนท์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
136 โรงเรียนวัดลาดบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
137 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]