สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 46 15 1 3 62
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 43 10 4 1 57
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 32 8 1 9 41
4 สุเหร่าสมอเซ 23 4 0 0 27
5 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 18 10 1 5 29
6 วัดบางแสม 17 6 2 3 25
7 วัดประตูน้ำท่าไข่ 17 6 0 4 23
8 วัดสว่างอารมณ์ 16 13 5 7 34
9 สามัคคีราษฎร์บำรุง 14 1 0 2 15
10 บ้านปลายคลอง 20 14 0 1 3 15
11 วัดล่าง 13 3 1 0 17
12 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 12 11 2 8 25
13 วัดคลองสวน 12 9 0 0 21
14 วัดบางเกลือ 12 8 2 2 22
15 สุเหร่าดารุลนาอีม 12 6 2 0 20
16 วัดนครเนื่องเขต 12 6 0 1 18
17 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 12 4 2 6 18
18 เทศบาล 1 (บางวัว) 12 4 1 1 17
19 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 11 4 1 1 16
20 วัดสนามจันทร์ 11 3 0 2 14
21 ปากคลองบางขนาก 10 10 1 1 21
22 สุเหร่าลำชะล่า 10 4 3 2 17
23 มารดานฤมล 9 4 3 0 16
24 วัดจุกเฌอ 9 3 0 0 12
25 วัดศรีมงคล 9 2 1 4 12
26 สะแกโดดประชาสรรค์ 8 7 2 0 17
27 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 8 7 0 4 15
28 ตลาดคลอง 16 8 4 0 1 12
29 วัดบึงน้ำรักษ์ 8 3 2 2 13
30 วัดพิพิธประสาทสุนทร 8 1 3 2 12
31 วัดเกตุสโมสร 8 1 1 0 10
32 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 8 1 0 3 9
33 วัดชนะสงสาร 8 1 0 0 9
34 วัดเทพราช 7 6 0 4 13
35 วัดไผ่ดำ 7 6 0 2 13
36 วัดประชาบำรุง 7 5 1 2 13
37 ศรีวิทยา 7 2 0 0 9
38 สุเหร่าดอนกลาง 7 1 1 1 9
39 วัดบางสมัคร 6 7 0 1 13
40 สุเหร่าปากคลอง 20 6 3 1 4 10
41 สุเหร่าแคราย 6 1 0 6 7
42 สุเหร่าคลอง 19 6 1 0 0 7
43 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 6 0 1 0 7
44 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5 8 1 5 14
45 วัดบางสาย 5 5 0 1 10
46 วัดบางปลานัก 5 5 0 0 10
47 สกุลดีประชาสรรค์ 5 2 0 3 7
48 วัดเขาดิน 5 1 0 1 6
49 วัดแสนภูดาษ 5 0 0 1 5
50 สันติภาพ 4 7 2 1 13
51 วัดสัมปทวน 4 6 0 1 10
52 วัดประชาบำรุงกิจ 4 4 1 2 9
53 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 4 0 2 8
54 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 4 3 0 0 7
55 วัดพิมพาวาส 4 2 1 2 7
56 คลองพานทอง 4 2 0 0 6
57 วัดหนองกระสังสามัคคี 4 2 0 0 6
58 วัดสองคลอง 4 1 1 2 6
59 สุเหร่าลาดน้ำขาว 4 1 0 0 5
60 บ้านดอนเกาะกา 4 1 0 0 5
61 เทศบาล 2 4 0 0 0 4
62 วัดพรหมสุวรรณ 4 0 0 0 4
63 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 4 0 0 0 4
64 วัดสุขาราม 3 10 2 1 15
65 สุเหร่าเกาะไร่ 3 8 4 1 15
66 พรหมานุเคราะห์ 3 7 1 3 11
67 สุเหร่าคลองใหญ่ 3 4 0 2 7
68 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 2 0 2 5
69 วัดบึงทองหลาง 3 2 0 1 5
70 วัดไชยธารา 3 2 0 0 5
71 ปากบึงสิงโต 3 0 0 1 3
72 บ้านคลอง 21 3 0 0 0 3
73 สุเหร่่าคลอง 18 2 7 1 0 10
74 บ้านสีล้ง 2 5 1 0 8
75 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 4 0 0 6
76 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 2 3 3 1 8
77 วัดจรเข้น้อย 2 2 0 1 4
78 คลองตาเอี่ยม 2 2 0 1 4
79 เซนต์แอนโทนี 2 2 0 1 4
80 บึงเทพยา 2 1 3 0 6
81 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 2 1 0 1 3
82 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
83 สุเหร่าคู้ 2 1 0 0 3
84 สิทธิสุนทรอุทิศ 2 1 0 0 3
85 สุเหร่าคลอง 20 2 1 0 0 3
86 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 1 0 0 3
87 วัดผาณิตาราม 2 1 0 0 3
88 วัดกระทุ่ม 2 0 0 1 2
89 สุเหร่าคลองหกวา 2 0 0 0 2
90 วัดแพรกนกเอี้ยง 2 0 0 0 2
91 วัดสุคันธศีลาราม 2 0 0 0 2
92 บ้านวังตะเคียน 2 0 0 0 2
93 วัดญาณรังษาราม 2 0 0 0 2
94 วัดคลองต้นหมัน 1 4 0 2 5
95 สุเหร่าคลอง 14 1 3 0 0 4
96 วัดรามัญ 1 3 0 0 4
97 สุเหร่าคลอง 15 1 2 2 0 5
98 แสมขาววิทยาคาร 1 2 1 3 4
99 ประกอบราษฎร์บำรุง 1 2 1 1 4
100 สุเหร่าดอนเกาะกา 1 2 1 0 4
101 วัดนิโครธาราม 1 2 0 0 3
102 วัดลาดยาว 1 1 1 1 3
103 วัดหลวงแพ่ง 1 1 1 1 3
104 วัดบางปรง 1 1 0 0 2
105 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 1 1 0 0 2
106 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 0 1 2 2
107 วัดสมานรัตนาราม 1 0 1 1 2
108 บ้านวนท่าแครง 1 0 0 4 1
109 สกัด40 1 0 0 0 1
110 บ้านเกาะดอน 1 0 0 0 1
111 วัดใหม่ประเวศ 1 0 0 0 1
112 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 0 0 0 1
113 บ้านบางแก้ว 1 0 0 0 1
114 วัดบางไทร 1 0 0 0 1
115 วัดสามกอ 0 4 2 1 6
116 บึงสิงโต 0 3 2 0 5
117 คลองขวาง 0 2 1 0 3
118 วัดทด 0 2 1 0 3
119 วัดพนมพนาวาส 0 2 0 0 2
120 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 2 0 0 2
121 วัดหนามแดง 0 2 0 0 2
122 วัดตะพังคลี 0 1 0 1 1
123 จันทร์เจริญ 0 1 0 0 1
124 คลองบ้านโพธิ์ 0 1 0 0 1
125 บ้านบางข้าว 0 1 0 0 1
126 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 0 0 1
127 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 1 0 0 1
128 วัดอินทาราม 0 1 0 0 1
129 วัดเกาะ 0 1 0 0 1
130 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 1 0 0 1
131 วัดคลองเจ้า 0 0 3 1 3
132 วัดอรัญญิการาม 0 0 1 1 1
133 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 0 1 0 1
134 วัดบึงตาหอม 0 0 1 0 1
135 วัดดอนสีนท์ 0 0 0 0 0
136 วัดลาดบัว 0 0 0 0 0
137 วัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0 0 0
138 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 0
รวม 711 383 88 155 1,337