สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 39 14 1 3 54
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 34 8 4 1 46
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 31 8 1 9 40
4 สุเหร่าสมอเซ 23 4 0 0 27
5 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 18 10 1 5 29
6 วัดประตูน้ำท่าไข่ 17 6 0 4 23
7 บ้านปลายคลอง 20 14 0 1 3 15
8 วัดสว่างอารมณ์ 13 13 4 7 30
9 วัดบางแสม 13 6 2 3 21
10 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 12 11 2 8 25
11 วัดบางเกลือ 12 8 2 2 22
12 สุเหร่าดารุลนาอีม 12 6 2 0 20
13 วัดนครเนื่องเขต 12 6 0 1 18
14 เทศบาล 1 (บางวัว) 12 4 1 1 17
15 สามัคคีราษฎร์บำรุง 12 1 0 1 13
16 วัดคลองสวน 11 9 0 0 20
17 วัดสนามจันทร์ 11 3 0 2 14
18 สุเหร่าลำชะล่า 10 4 3 2 17
19 มารดานฤมล 9 4 3 0 16
20 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 9 4 2 6 15
21 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 9 3 1 1 13
22 วัดจุกเฌอ 9 3 0 0 12
23 สะแกโดดประชาสรรค์ 8 7 2 0 17
24 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 8 7 0 4 15
25 วัดบึงน้ำรักษ์ 8 3 2 2 13
26 วัดล่าง 8 3 0 0 11
27 วัดพิพิธประสาทสุนทร 8 1 3 2 12
28 วัดเกตุสโมสร 8 1 1 0 10
29 วัดชนะสงสาร 8 1 0 0 9
30 ปากคลองบางขนาก 7 10 1 1 18
31 วัดเทพราช 7 6 0 4 13
32 วัดประชาบำรุง 7 5 1 2 13
33 ศรีวิทยา 7 2 0 0 9
34 สุเหร่าดอนกลาง 7 1 1 1 9
35 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 7 1 0 3 8
36 วัดบางสมัคร 6 7 0 1 13
37 วัดไผ่ดำ 6 6 0 2 12
38 วัดศรีมงคล 6 2 1 4 9
39 สุเหร่าแคราย 6 1 0 6 7
40 สุเหร่าคลอง 19 6 1 0 0 7
41 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5 8 1 5 14
42 วัดบางปลานัก 5 5 0 0 10
43 ตลาดคลอง 16 5 4 0 1 9
44 สกุลดีประชาสรรค์ 5 2 0 3 7
45 สันติภาพ 4 7 2 1 13
46 วัดสัมปทวน 4 6 0 1 10
47 วัดประชาบำรุงกิจ 4 4 1 2 9
48 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 4 0 2 8
49 วัดบางสาย 4 4 0 1 8
50 สุเหร่าปากคลอง 20 4 3 1 2 8
51 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 4 3 0 0 7
52 คลองพานทอง 4 2 0 0 6
53 วัดหนองกระสังสามัคคี 4 2 0 0 6
54 วัดสองคลอง 4 1 1 2 6
55 บ้านดอนเกาะกา 4 1 0 0 5
56 วัดแสนภูดาษ 4 0 0 1 4
57 เทศบาล 2 4 0 0 0 4
58 วัดพรหมสุวรรณ 4 0 0 0 4
59 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 4 0 0 0 4
60 วัดสุขาราม 3 10 2 1 15
61 สุเหร่าเกาะไร่ 3 8 4 1 15
62 พรหมานุเคราะห์ 3 7 1 3 11
63 สุเหร่าคลองใหญ่ 3 4 0 2 7
64 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 2 0 2 5
65 วัดบึงทองหลาง 3 2 0 1 5
66 วัดไชยธารา 3 2 0 0 5
67 ปากบึงสิงโต 3 0 0 1 3
68 บ้านคลอง 21 3 0 0 0 3
69 สุเหร่่าคลอง 18 2 7 1 0 10
70 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 4 0 0 6
71 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 2 3 3 1 8
72 วัดพิมพาวาส 2 2 1 2 5
73 วัดจรเข้น้อย 2 2 0 1 4
74 คลองตาเอี่ยม 2 2 0 1 4
75 เซนต์แอนโทนี 2 2 0 1 4
76 บึงเทพยา 2 1 3 0 6
77 วัดเขาดิน 2 1 0 1 3
78 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
79 สุเหร่าคู้ 2 1 0 0 3
80 สิทธิสุนทรอุทิศ 2 1 0 0 3
81 สุเหร่าคลอง 20 2 1 0 0 3
82 สุเหร่าลาดน้ำขาว 2 1 0 0 3
83 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 1 0 0 3
84 วัดผาณิตาราม 2 1 0 0 3
85 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 0 1 0 3
86 วัดกระทุ่ม 2 0 0 1 2
87 สุเหร่าคลองหกวา 2 0 0 0 2
88 วัดแพรกนกเอี้ยง 2 0 0 0 2
89 วัดสุคันธศีลาราม 2 0 0 0 2
90 บ้านวังตะเคียน 2 0 0 0 2
91 วัดญาณรังษาราม 2 0 0 0 2
92 บ้านสีล้ง 1 5 1 0 7
93 วัดคลองต้นหมัน 1 4 0 2 5
94 สุเหร่าคลอง 14 1 3 0 0 4
95 วัดรามัญ 1 3 0 0 4
96 สุเหร่าคลอง 15 1 2 2 0 5
97 แสมขาววิทยาคาร 1 2 1 3 4
98 ประกอบราษฎร์บำรุง 1 2 1 1 4
99 สุเหร่าดอนเกาะกา 1 2 1 0 4
100 วัดนิโครธาราม 1 2 0 0 3
101 วัดลาดยาว 1 1 1 1 3
102 วัดหลวงแพ่ง 1 1 1 1 3
103 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 1 1 0 1 2
104 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 1 1 0 0 2
105 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 0 1 2 2
106 วัดสมานรัตนาราม 1 0 1 1 2
107 บ้านวนท่าแครง 1 0 0 4 1
108 บ้านเกาะดอน 1 0 0 0 1
109 วัดใหม่ประเวศ 1 0 0 0 1
110 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 0 0 0 1
111 บ้านบางแก้ว 1 0 0 0 1
112 วัดบางไทร 1 0 0 0 1
113 วัดสามกอ 0 4 2 1 6
114 บึงสิงโต 0 3 2 0 5
115 คลองขวาง 0 2 1 0 3
116 วัดทด 0 2 1 0 3
117 วัดพนมพนาวาส 0 2 0 0 2
118 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 2 0 0 2
119 วัดหนามแดง 0 2 0 0 2
120 วัดตะพังคลี 0 1 0 1 1
121 จันทร์เจริญ 0 1 0 0 1
122 วัดบางปรง 0 1 0 0 1
123 คลองบ้านโพธิ์ 0 1 0 0 1
124 บ้านบางข้าว 0 1 0 0 1
125 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 0 0 1
126 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 1 0 0 1
127 วัดอินทาราม 0 1 0 0 1
128 วัดเกาะ 0 1 0 0 1
129 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 1 0 0 1
130 วัดคลองเจ้า 0 0 3 1 3
131 วัดอรัญญิการาม 0 0 1 1 1
132 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 0 1 0 1
133 วัดบึงตาหอม 0 0 1 0 1
134 วัดดอนสีนท์ 0 0 0 0 0
135 วัดลาดบัว 0 0 0 0 0
136 วัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0 0 0
137 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 0
รวม 644 378 86 152 1,260