สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 23 11 10 44 46 15 1 3 62
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 19 17 12 48 43 10 4 1 57
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 17 13 3 33 32 8 1 9 41
4 วัดบางแสม 8 3 3 14 17 6 2 3 25
5 วัดสว่างอารมณ์ 7 7 2 16 16 13 5 7 34
6 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 7 4 2 13 11 4 1 1 16
7 วัดประตูน้ำท่าไข่ 6 10 4 20 17 6 0 4 23
8 วัดล่าง 6 4 3 13 13 3 1 0 17
9 วัดสนามจันทร์ 6 0 2 8 11 3 0 2 14
10 สุเหร่าสมอเซ 5 11 3 19 23 4 0 0 27
11 เทศบาล 1 (บางวัว) 5 6 2 13 12 4 1 1 17
12 วัดคลองสวน 5 4 6 15 12 9 0 0 21
13 วัดเกตุสโมสร 5 1 0 6 8 1 1 0 10
14 สุเหร่าลำชะล่า 4 4 3 11 10 4 3 2 17
15 วัดนครเนื่องเขต 4 3 5 12 12 6 0 1 18
16 ปากคลองบางขนาก 4 3 3 10 10 10 1 1 21
17 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 4 2 0 6 6 0 1 0 7
18 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 3 5 6 14 12 11 2 8 25
19 สุเหร่าดารุลนาอีม 3 5 6 14 12 6 2 0 20
20 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 3 3 4 10 18 10 1 5 29
21 วัดเทพราช 3 2 2 7 7 6 0 4 13
22 วัดบางสมัคร 3 2 2 7 6 7 0 1 13
23 สุเหร่าแคราย 3 2 2 7 6 1 0 6 7
24 วัดไผ่ดำ 3 1 4 8 7 6 0 2 13
25 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 3 1 3 7 8 1 0 3 9
26 วัดศรีมงคล 3 1 2 6 9 2 1 4 12
27 สุเหร่าปากคลอง 20 3 1 2 6 6 3 1 4 10
28 วัดเขาดิน 3 1 0 4 5 1 0 1 6
29 วัดบางปลานัก 3 0 2 5 5 5 0 0 10
30 สามัคคีราษฎร์บำรุง 2 7 3 12 14 1 0 2 15
31 บ้านปลายคลอง 20 2 5 4 11 14 0 1 3 15
32 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 5 3 10 12 4 2 6 18
33 ตลาดคลอง 16 2 4 0 6 8 4 0 1 12
34 มารดานฤมล 2 3 2 7 9 4 3 0 16
35 สะแกโดดประชาสรรค์ 2 2 3 7 8 7 2 0 17
36 วัดชนะสงสาร 2 2 1 5 8 1 0 0 9
37 วัดพิมพาวาส 2 2 1 5 4 2 1 2 7
38 เทศบาล 2 2 2 0 4 4 0 0 0 4
39 สุเหร่าลาดน้ำขาว 2 1 0 3 4 1 0 0 5
40 วัดประชาบำรุงกิจ 2 0 2 4 4 4 1 2 9
41 วัดพรหมสุวรรณ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
42 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 2 0 1 3 2 3 3 1 8
43 วัดสองคลอง 2 0 0 2 4 1 1 2 6
44 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 4 0 0 6
45 สุเหร่าคู้ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
46 สิทธิสุนทรอุทิศ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
47 วัดกระทุ่ม 2 0 0 2 2 0 0 1 2
48 วัดจุกเฌอ 1 4 3 8 9 3 0 0 12
49 วัดประชาบำรุง 1 4 2 7 7 5 1 2 13
50 วัดบางเกลือ 1 3 4 8 12 8 2 2 22
51 สุเหร่าคลอง 19 1 3 2 6 6 1 0 0 7
52 แสมขาววิทยาคาร 1 2 1 4 1 2 1 3 4
53 พรหมานุเคราะห์ 1 2 0 3 3 7 1 3 11
54 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1 1 3 5 5 8 1 5 14
55 วัดพิพิธประสาทสุนทร 1 1 2 4 8 1 3 2 12
56 คลองพานทอง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
57 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 1 1 3 3 4 0 2 7
58 บ้านสีล้ง 1 1 0 2 2 5 1 0 8
59 วัดไชยธารา 1 0 3 4 3 2 0 0 5
60 สุเหร่าดอนกลาง 1 0 2 3 7 1 1 1 9
61 วัดแสนภูดาษ 1 0 1 2 5 0 0 1 5
62 สุเหร่าคลองหกวา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 สกุลดีประชาสรรค์ 1 0 0 1 5 2 0 3 7
64 สุเหร่าจรเข้น้อย 1 0 0 1 3 2 0 2 5
65 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 1 0 0 1 2 1 0 1 3
66 สุเหร่าคลอง 20 1 0 0 1 2 1 0 0 3
67 วัดแพรกนกเอี้ยง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 วัดบางปรง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 วัดสมานรัตนาราม 1 0 0 1 1 0 1 1 2
70 สกัด40 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 0 2 1 3 8 7 0 4 15
72 ศรีวิทยา 0 2 1 3 7 2 0 0 9
73 วัดจรเข้น้อย 0 2 1 3 2 2 0 1 4
74 ปากบึงสิงโต 0 2 0 2 3 0 0 1 3
75 บ้านคลอง 21 0 2 0 2 3 0 0 0 3
76 วัดเที่ยงพิมลมุข 0 2 0 2 2 1 0 0 3
77 บ้านวนท่าแครง 0 2 0 2 1 0 0 4 1
78 วัดบึงน้ำรักษ์ 0 1 4 5 8 3 2 2 13
79 วัดสุขาราม 0 1 3 4 3 10 2 1 15
80 สุเหร่าเกาะไร่ 0 1 3 4 3 8 4 1 15
81 วัดสัมปทวน 0 1 2 3 4 6 0 1 10
82 วัดบางสาย 0 1 1 2 5 5 0 1 10
83 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
84 วัดบึงทองหลาง 0 1 1 2 3 2 0 1 5
85 วัดผาณิตาราม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
86 วัดสุคันธศีลาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 สุเหร่าคลอง 14 0 1 0 1 1 3 0 0 4
88 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 1 0 1 1 0 1 2 2
89 บ้านเกาะดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 วัดสามกอ 0 1 0 1 0 4 2 1 6
91 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0 0 5 5 4 4 0 2 8
92 บ้านดอนเกาะกา 0 0 3 3 4 1 0 0 5
93 คลองตาเอี่ยม 0 0 2 2 2 2 0 1 4
94 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
95 สันติภาพ 0 0 1 1 4 7 2 1 13
96 สุเหร่่าคลอง 18 0 0 1 1 2 7 1 0 10
97 วัดญาณรังษาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 สุเหร่าคลอง 15 0 0 1 1 1 2 2 0 5
99 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
100 จันทร์เจริญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
101 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 4 3 0 0 7
102 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
103 เซนต์แอนโทนี 0 0 0 0 2 2 0 1 4
104 บึงเทพยา 0 0 0 0 2 1 3 0 6
105 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
106 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0 1 4 0 2 5
107 วัดรามัญ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
108 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
109 วัดนิโครธาราม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
110 วัดลาดยาว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
111 วัดหลวงแพ่ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
112 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 วัดใหม่ประเวศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 วัดบางไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บึงสิงโต 0 0 0 0 0 3 2 0 5
118 คลองขวาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
119 วัดทด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
120 วัดพนมพนาวาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 วัดหนามแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 คลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านบางข้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดคลองเจ้า 0 0 0 0 0 0 3 1 3
132 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
133 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดบึงตาหอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดดอนสีนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 วัดลาดบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 วัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 230 210 182 622 711 383 88 155 1,182