สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 19 9 9 37 39 14 1 3 54
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 16 15 8 39 34 8 4 1 46
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 16 13 3 32 31 8 1 9 40
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 6 10 4 20 17 6 0 4 23
5 วัดสว่างอารมณ์ 6 6 2 14 13 13 4 7 30
6 วัดสนามจันทร์ 6 0 2 8 11 3 0 2 14
7 สุเหร่าสมอเซ 5 11 3 19 23 4 0 0 27
8 เทศบาล 1 (บางวัว) 5 6 2 13 12 4 1 1 17
9 วัดคลองสวน 5 4 6 15 11 9 0 0 20
10 วัดบางแสม 5 3 2 10 13 6 2 3 21
11 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 5 3 2 10 9 3 1 1 13
12 วัดเกตุสโมสร 5 1 0 6 8 1 1 0 10
13 สุเหร่าลำชะล่า 4 4 3 11 10 4 3 2 17
14 วัดนครเนื่องเขต 4 3 5 12 12 6 0 1 18
15 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 3 5 6 14 12 11 2 8 25
16 สุเหร่าดารุลนาอีม 3 5 6 14 12 6 2 0 20
17 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 3 3 4 10 18 10 1 5 29
18 วัดเทพราช 3 2 2 7 7 6 0 4 13
19 วัดบางสมัคร 3 2 2 7 6 7 0 1 13
20 สุเหร่าแคราย 3 2 2 7 6 1 0 6 7
21 วัดล่าง 3 1 3 7 8 3 0 0 11
22 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 3 1 2 6 7 1 0 3 8
23 วัดบางปลานัก 3 0 2 5 5 5 0 0 10
24 สุเหร่าปากคลอง 20 3 0 1 4 4 3 1 2 8
25 บ้านปลายคลอง 20 2 5 4 11 14 0 1 3 15
26 สามัคคีราษฎร์บำรุง 2 4 3 9 12 1 0 1 13
27 มารดานฤมล 2 3 2 7 9 4 3 0 16
28 สะแกโดดประชาสรรค์ 2 2 3 7 8 7 2 0 17
29 วัดชนะสงสาร 2 2 1 5 8 1 0 0 9
30 เทศบาล 2 2 2 0 4 4 0 0 0 4
31 วัดไผ่ดำ 2 1 4 7 6 6 0 2 12
32 วัดประชาบำรุงกิจ 2 0 2 4 4 4 1 2 9
33 วัดพรหมสุวรรณ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
34 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 2 0 1 3 2 3 3 1 8
35 วัดสองคลอง 2 0 0 2 4 1 1 2 6
36 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 4 0 0 6
37 สุเหร่าคู้ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
38 สิทธิสุนทรอุทิศ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
39 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 0 0 2 2 0 1 0 3
40 วัดกระทุ่ม 2 0 0 2 2 0 0 1 2
41 วัดจุกเฌอ 1 4 3 8 9 3 0 0 12
42 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 4 2 7 9 4 2 6 15
43 วัดประชาบำรุง 1 4 2 7 7 5 1 2 13
44 วัดบางเกลือ 1 3 4 8 12 8 2 2 22
45 ปากคลองบางขนาก 1 3 3 7 7 10 1 1 18
46 สุเหร่าคลอง 19 1 3 2 6 6 1 0 0 7
47 แสมขาววิทยาคาร 1 2 1 4 1 2 1 3 4
48 ตลาดคลอง 16 1 2 0 3 5 4 0 1 9
49 พรหมานุเคราะห์ 1 2 0 3 3 7 1 3 11
50 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1 1 3 5 5 8 1 5 14
51 วัดพิพิธประสาทสุนทร 1 1 2 4 8 1 3 2 12
52 วัดศรีมงคล 1 1 1 3 6 2 1 4 9
53 คลองพานทอง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
54 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 1 1 3 3 4 0 2 7
55 วัดพิมพาวาส 1 1 1 3 2 2 1 2 5
56 วัดเขาดิน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
57 วัดไชยธารา 1 0 3 4 3 2 0 0 5
58 สุเหร่าดอนกลาง 1 0 2 3 7 1 1 1 9
59 สุเหร่าคลองหกวา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 สกุลดีประชาสรรค์ 1 0 0 1 5 2 0 3 7
61 วัดแสนภูดาษ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
62 สุเหร่าจรเข้น้อย 1 0 0 1 3 2 0 2 5
63 สุเหร่าคลอง 20 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 สุเหร่าลาดน้ำขาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 วัดแพรกนกเอี้ยง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านสีล้ง 1 0 0 1 1 5 1 0 7
67 วัดสมานรัตนาราม 1 0 0 1 1 0 1 1 2
68 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 0 2 1 3 8 7 0 4 15
69 ศรีวิทยา 0 2 1 3 7 2 0 0 9
70 วัดจรเข้น้อย 0 2 1 3 2 2 0 1 4
71 ปากบึงสิงโต 0 2 0 2 3 0 0 1 3
72 บ้านคลอง 21 0 2 0 2 3 0 0 0 3
73 วัดเที่ยงพิมลมุข 0 2 0 2 2 1 0 0 3
74 บ้านวนท่าแครง 0 2 0 2 1 0 0 4 1
75 วัดบึงน้ำรักษ์ 0 1 4 5 8 3 2 2 13
76 วัดสุขาราม 0 1 3 4 3 10 2 1 15
77 สุเหร่าเกาะไร่ 0 1 3 4 3 8 4 1 15
78 วัดสัมปทวน 0 1 2 3 4 6 0 1 10
79 วัดบางสาย 0 1 1 2 4 4 0 1 8
80 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
81 วัดบึงทองหลาง 0 1 1 2 3 2 0 1 5
82 วัดผาณิตาราม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
83 วัดสุคันธศีลาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 สุเหร่าคลอง 14 0 1 0 1 1 3 0 0 4
85 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 1 0 1 1 0 1 2 2
86 บ้านเกาะดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 วัดสามกอ 0 1 0 1 0 4 2 1 6
88 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0 0 5 5 4 4 0 2 8
89 บ้านดอนเกาะกา 0 0 3 3 4 1 0 0 5
90 คลองตาเอี่ยม 0 0 2 2 2 2 0 1 4
91 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
92 สันติภาพ 0 0 1 1 4 7 2 1 13
93 สุเหร่่าคลอง 18 0 0 1 1 2 7 1 0 10
94 วัดญาณรังษาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
95 สุเหร่าคลอง 15 0 0 1 1 1 2 2 0 5
96 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
97 จันทร์เจริญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
98 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 4 3 0 0 7
99 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
100 เซนต์แอนโทนี 0 0 0 0 2 2 0 1 4
101 บึงเทพยา 0 0 0 0 2 1 3 0 6
102 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
103 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0 1 4 0 2 5
104 วัดรามัญ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
105 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
106 วัดนิโครธาราม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 วัดลาดยาว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
108 วัดหลวงแพ่ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
109 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 0 0 0 0 1 1 0 1 2
110 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 วัดใหม่ประเวศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดบางไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บึงสิงโต 0 0 0 0 0 3 2 0 5
116 คลองขวาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
117 วัดทด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 วัดพนมพนาวาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 วัดหนามแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
122 วัดบางปรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 คลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านบางข้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 วัดคลองเจ้า 0 0 0 0 0 0 3 1 3
131 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
132 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดบึงตาหอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดดอนสีนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 วัดลาดบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 วัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 189 171 556 644 378 86 152 1,108