หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   26 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 27 พ.ย. 2556 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 27 พ.ย. 2556 10.30-12.00
3 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 27 พ.ย. 2556 09.00-10.30
4 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 27 พ.ย. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องสมุด 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 1-2 27 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 2-3 27 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โต๊ะหินอ่อนอาคาร 4 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 4-5 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง นาฏศิลป์ 27 พ.ย. 2556 09.00-14.00
8 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 27 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 10 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 11 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 12 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 8 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 9 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องประชุมสีชมพู 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ห้องประชุมสีชมพู 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีโรงอาหาร 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีโรงอาหาร 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีโรงอาหาร 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต็นท์ 20 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 18 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 16-17 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ 13,14,15 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต็นท์ 22 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีลอย 2 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 5 27 พ.ย. 2556 10.00-16.00
2 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 27 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สนามกีฬา 27 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สนามกีฬา 27 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1/1,1/2,2/1,2/2 27 พ.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]