หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 54 38 73.08% 6 11.54% 5 9.62% 3 5.77% 52
2 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 45 26 60.47% 9 20.93% 3 6.98% 5 11.63% 43
3 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 31 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 38 22 57.89% 7 18.42% 2 5.26% 7 18.42% 38
5 โรงเรียนบ้านหินแร่ 31 20 66.67% 7 23.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนบ้านหนองคอก 29 20 76.92% 4 15.38% 2 7.69% 0 0% 26
7 โรงเรียนวัดชำป่างาม 32 17 54.84% 8 25.81% 3 9.68% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 43 16 44.44% 8 22.22% 6 16.67% 6 16.67% 36
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 33 16 55.17% 6 20.69% 3 10.34% 4 13.79% 29
10 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 27 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 31 15 55.56% 2 7.41% 5 18.52% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 36 14 43.75% 13 40.63% 0 0% 5 15.63% 32
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง 39 14 40% 10 28.57% 6 17.14% 5 14.29% 35
14 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 32 14 50% 5 17.86% 3 10.71% 6 21.43% 28
15 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 32 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 20 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 17 14 82.35% 0 0% 0 0% 3 17.65% 17
18 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 34 12 46.15% 9 34.62% 0 0% 5 19.23% 26
19 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนวัดต้นตาล 20 12 60% 0 0% 4 20% 4 20% 20
21 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 19 12 63.16% 0 0% 2 10.53% 5 26.32% 19
22 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 22 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนวัดวังเย็น 23 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
24 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 28 11 42.31% 4 15.38% 4 15.38% 7 26.92% 26
25 โรงเรียนบ้านวังหิน 20 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
26 โรงเรียนวัดดอนทอง 17 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 22 10 47.62% 4 19.05% 2 9.52% 5 23.81% 21
28 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 18 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
30 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนสียัดพัฒนา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 38 9 28.13% 10 31.25% 5 15.63% 8 25% 32
33 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 32 9 33.33% 8 29.63% 4 14.81% 6 22.22% 27
34 โรงเรียนวัดบางตลาด 18 9 52.94% 4 23.53% 4 23.53% 0 0% 17
35 โรงเรียนห้วยตะปอก 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
36 โรงเรียนวัดหินดาษ 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนวัดดอนท่านา 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
40 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 13 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนสุวรรณคีรี 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 22 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
43 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 27 8 33.33% 5 20.83% 5 20.83% 6 25% 24
44 โรงเรียนธีราวิทยา 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านปรือวาย 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
46 โรงเรียนบ้านนา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
49 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 17 7 43.75% 4 25% 0 0% 5 31.25% 16
50 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านท่าซุง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 24 6 30% 10 50% 2 10% 2 10% 20
53 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 22 6 33.33% 8 44.44% 2 11.11% 2 11.11% 18
54 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 25 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
55 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 17 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 5 29.41% 17
57 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 18 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 12 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
59 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านยางแดง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 25 5 22.73% 10 45.45% 2 9.09% 5 22.73% 22
63 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 15 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
68 โรงเรียนสามร่ม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 15 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนวัดธารพูด 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
71 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนวัดปากน้ำ 13 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
74 โรงเรียนวัดนาน้อย 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
77 โรงเรียนวัดบางโรง 15 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
78 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนวัดสระสองตอน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 14 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
85 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนวัดหนองแหน 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองโสน 12 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
89 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 8 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
94 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านคลองสอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านชำขวาง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดแปลงยาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 14 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
102 โรงเรียนวัดหนองเสือ 25 2 13.33% 3 20% 6 40% 4 26.67% 15
103 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
107 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 12 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
109 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดคูมอญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดเทพนาราม 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 9 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
120 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
121 โรงเรียนวัดดงยาง 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดชายเคือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดพงษาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดบางกระดาน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
128 โรงเรียนวัดบางคา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
129 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
130 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านวังคู 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนราษฎรนุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนวัดสามแยก 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดวังกะจะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบางพะเนียง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
138 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
146 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดสนามช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านท่าคาน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนวัดหัวสวน 7 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
157 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]