หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 15 29 14
2 159 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 45 115 71
3 146 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 8 16 11
4 047 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 5 11 10
5 109 โรงเรียนบางพะเนียง 3 7 6
6 137 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 14 33 17
7 029 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 2 8 5
8 124 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 3 7 4
9 128 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 15 34 21
10 158 โรงเรียนบ้านคลองสอง 4 18 10
11 129 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 43 89 71
12 087 โรงเรียนบ้านชำขวาง 5 32 7
13 116 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 4 10 6
14 021 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 31 47 31
15 125 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 4 10 7
16 012 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 36 90 43
17 010 โรงเรียนบ้านท่าคาน 3 8 6
18 142 โรงเรียนบ้านท่าซุง 7 30 7
19 127 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 27 63 44
20 110 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 7 3
21 121 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 8 13 10
22 102 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 8 11 9
23 023 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 8 7
24 122 โรงเรียนบ้านนา 9 18 14
25 123 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 10 6
26 081 โรงเรียนบ้านปรือวาย 14 19 14
27 046 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 6 9 8
28 130 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 17 76 38
29 086 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 3 20 8
30 111 โรงเรียนบ้านยางแดง 7 14 11
31 024 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 15 48 20
32 139 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 38 103 64
33 133 โรงเรียนบ้านวังคู 3 5 4
34 025 โรงเรียนบ้านวังหิน 20 40 30
35 026 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 9 60 19
36 108 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 28 47 40
37 120 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 10 18 12
38 083 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 10 14 10
39 027 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 17 41 22
40 020 โรงเรียนบ้านหนองคอก 29 70 38
41 155 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 2 4 3
42 013 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 22 58 33
43 014 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 33 113 46
44 016 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 9 18 10
45 148 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 14 25 22
46 107 โรงเรียนบ้านหนองยาง 39 71 58
47 164 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 4 33 11
48 067 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 12 6
49 070 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 20 14
50 088 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 0 0 0
51 084 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 4 3
52 134 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 22 54 29
53 118 โรงเรียนบ้านหินแร่ 31 86 54
54 144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 4 7 6
55 112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 6 6
56 092 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 7 13 11
57 082 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 2 6 4
58 141 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 12 21 15
59 135 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 3 6 5
60 113 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 10 16 12
61 015 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 7 17 12
62 018 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 5 13 7
63 153 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 2 2 2
64 080 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 34 114 54
65 022 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 14 35 26
66 160 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 0 0 0
67 140 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 22 48 31
68 054 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 19 65 39
69 131 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 8 15 13
70 117 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 3 5 3
71 132 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 1 1 1
72 115 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 18 34 28
73 056 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 3 8 6
74 008 โรงเรียนราษฎรนุกูล 2 2 2
75 034 โรงเรียนวัดกกสับ 0 0 0
76 003 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 0 0 0
77 006 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 0 0 0
78 037 โรงเรียนวัดคูมอญ 3 3 0
79 105 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 12 51 28
80 053 โรงเรียนวัดชายเคือง 3 5 3
81 119 โรงเรียนวัดชำป่างาม 32 58 42
82 090 โรงเรียนวัดดงยาง 6 18 10
83 055 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 4 9 7
84 062 โรงเรียนวัดดอนทอง 17 49 19
85 114 โรงเรียนวัดดอนท่านา 13 49 16
86 074 โรงเรียนวัดต้นตาล 20 40 28
87 035 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 10 24 16
88 011 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 11 26 16
89 063 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 4 4 4
90 072 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 54 148 78
91 071 โรงเรียนวัดธารพูด 8 12 11
92 058 โรงเรียนวัดนาน้อย 9 9 9
93 073 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 14 40 28
94 101 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 0 0 0
95 038 โรงเรียนวัดบางกระดาน 4 14 8
96 031 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 27 62 31
97 104 โรงเรียนวัดบางคา 4 4 4
98 007 โรงเรียนวัดบางตลาด 18 22 22
99 001 โรงเรียนวัดบางโรง 15 39 28
100 094 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 11 15 14
101 005 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 6 13 10
102 068 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 7 11 10
103 033 โรงเรียนวัดปากน้ำ 13 56 17
104 052 โรงเรียนวัดพงษาราม 3 6 5
105 036 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 3 7 5
106 085 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 4 13 6
107 151 โรงเรียนวัดวังกะจะ 2 10 2
108 152 โรงเรียนวัดวังเย็น 23 43 37
109 044 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 17 34 25
110 049 โรงเรียนวัดสนามช้าง 1 3 2
111 095 โรงเรียนวัดสระสองตอน 8 17 13
112 162 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต 0 0 0
113 098 โรงเรียนวัดสะแกงาม 0 0 0
114 032 โรงเรียนวัดสามแยก 3 3 3
115 042 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 20 51 30
116 096 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 9 6
117 069 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 3 2
118 075 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 4 6 5
119 064 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 22 61 36
120 091 โรงเรียนวัดหนองเสือ 25 47 36
121 097 โรงเรียนวัดหนองแหน 12 21 13
122 145 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 4 6 4
123 061 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 17 30 24
124 051 โรงเรียนวัดหัวสวน 7 9 7
125 156 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 31 77 47
126 030 โรงเรียนวัดหัวไทร 0 0 0
127 100 โรงเรียนวัดหินดาษ 16 38 26
128 066 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 15 2
129 099 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 32 62 47
130 019 โรงเรียนวัดเทพนาราม 5 9 8
131 045 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 12 17 14
132 050 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 13 29 13
133 161 โรงเรียนวัดแปลงยาว 3 5 3
134 106 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 6 8 8
135 089 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 6 12 7
136 077 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 3 2
137 149 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 14 25 14
138 065 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 5 16 10
139 043 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 6 10 9
140 103 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 8 14 12
141 163 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 0 0 0
142 138 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 32 67 48
143 057 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 4 13 8
144 004 โรงเรียนสามร่ม 8 34 11
145 017 โรงเรียนสียัดพัฒนา 10 22 12
146 048 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 0 0 0
147 093 โรงเรียนสุวรรณคีรี 10 17 16
148 154 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1 1 1
149 028 โรงเรียนห้วยตะปอก 16 52 20
150 157 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 18 57 32
151 009 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6 16 7
152 143 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 6 10 6
153 147 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 25 74 43
154 076 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 1 2 1
155 150 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 2 7 4
156 078 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 13 52 17
157 040 โรงเรียนดาราจรัส 0 0 0
158 059 โรงเรียนธีราวิทยา 14 48 22
159 060 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 7 12 10
160 126 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 3 4 3
161 136 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 0 0 0
162 173 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 0 0 0
163 039 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 3 11 5
164 041 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 32 62 50
165 079 โรงเรียนอนันต์วิทยา 0 0 0
166 165 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 11 30 11
167 170 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 24 41 31
168 166 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 25 70 36
169 167 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 38 57 53
170 168 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองโสน 12 20 12
171 169 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 0 0
172 171 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 8 17 9
173 172 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 0 0 0
รวม 1903 4536 2760
7296

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]