สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 38 6 5 3 49
2 ตลาดบางบ่อ 26 9 3 5 38
3 บ้านทุ่งส่าย 24 3 1 1 28
4 บ้านลาดกระทิง 22 7 2 7 31
5 บ้านหินแร่ 20 7 2 1 29
6 บ้านหนองคอก 20 4 2 0 26
7 วัดชำป่างาม 17 8 3 3 28
8 บ้านคลองอุดม 16 8 6 6 30
9 บ้านหนองปรือกันยาง 16 6 3 4 25
10 บ้านท่าทองดำ 16 5 1 1 22
11 วัดหัวสำโรง 15 2 5 5 22
12 บ้านท่ากลอย 14 13 0 5 27
13 บ้านหนองยาง 14 10 6 5 30
14 สวนป่าอุปถัมภ์ 14 5 3 6 22
15 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 14 4 3 2 21
16 วัดสาวชะโงก 14 3 0 2 17
17 บ้านหนองขาหยั่ง 14 0 0 3 14
18 บ้านเขาหินซ้อน 12 9 0 5 21
19 บ้านเทพประทาน 12 1 0 1 13
20 วัดต้นตาล 12 0 4 4 16
21 บ้านแหลมตะคร้อ 12 0 2 5 14
22 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 11 6 3 2 20
23 วัดวังเย็น 11 5 2 4 18
24 บ้านสระไม้แดง 11 4 4 7 19
25 บ้านวังหิน 11 4 3 2 18
26 วัดดอนทอง 11 3 3 0 17
27 บ้านหนองประโยชน์ 10 4 2 5 16
28 บ้านมาบนาดี 10 4 2 1 16
29 บ้านโป่งเจริญ 10 3 2 2 15
30 วัดนาเหล่าบก 10 1 1 2 12
31 สียัดพัฒนา 10 0 0 0 10
32 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 9 10 5 8 24
33 สุตะบำรุงพิทยาคาร 9 8 4 6 21
34 วัดบางตลาด 9 4 4 0 17
35 ห้วยตะปอก 9 4 2 0 15
36 วัดหินดาษ 9 3 2 1 14
37 บ้านร่มโพธิ์ทอง 9 2 2 2 13
38 วัดดอนท่านา 9 2 0 1 11
39 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 9 2 0 0 11
40 จุฑาทิพย์ 9 1 0 2 10
41 สุวรรณคีรี 9 0 1 0 10
42 วัดหนองเค็ด 8 6 3 3 17
43 วัดบางกระเจ็ด 8 5 5 6 18
44 ธีราวิทยา 8 3 3 0 14
45 บ้านปรือวาย 8 2 2 2 12
46 บ้านนา 8 1 0 0 9
47 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 7 4 2 1 13
48 วัดเสม็ดใต้ 7 4 2 0 13
49 วัดหัวกระสังข์ 7 4 0 5 11
50 บ้านศรีเจริญทอง 7 1 1 0 9
51 บ้านท่าซุง 7 0 0 0 7
52 ชำป่างามวิทยาคม 6 10 2 2 18
53 บ้านหนองใหญ่ 6 8 2 2 16
54 เทศบาล1 วัดแจ้ง 6 6 2 4 14
55 วัดบึงกระจับ 6 3 1 1 10
56 วัดศรีสุตาราม 6 2 4 5 12
57 อ่าวช้างไล่ 6 1 1 3 8
58 วัดเสม็ดเหนือ 6 0 3 2 9
59 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 6 0 2 0 8
60 บ้านยางแดง 6 0 0 1 6
61 วัดบ้านกล้วย 6 0 0 0 6
62 ไทรทองอุปถัมภ์ 5 10 2 5 17
63 บ้านอ่างทอง 5 5 0 0 10
64 บ้านคลองยายสร้อย 5 4 3 1 12
65 วัดทางข้ามน้อย 5 3 1 1 9
66 วัดทุ่งยายชี 5 2 2 2 9
67 บ้านหนองหว้า 5 2 2 0 9
68 สามร่ม 5 1 1 1 7
69 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 5 1 1 0 7
70 วัดธารพูด 5 1 0 2 6
71 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 5 1 0 0 6
72 บ้านห้วยพลู 5 0 1 1 6
73 วัดปากน้ำ 4 5 3 0 12
74 วัดนาน้อย 4 4 1 0 9
75 บ้านหนองกลางดง 4 3 1 2 8
76 บ้านสุ่งเจริญ 4 3 1 2 8
77 วัดบางโรง 4 2 4 3 10
78 วัดสระสองตอน 4 2 1 1 7
79 บ้านโคกตะเคียนงาม 4 2 1 1 7
80 บ้านท่าโพธิ์ 4 2 0 0 6
81 บ้านธรรมรัตน์ใน 4 1 1 0 6
82 บ้านปลายคลอง 4 0 1 1 5
83 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 4 0 0 0 4
84 บ้าน ก.ม.7 3 4 2 4 9
85 วัดไผ่ขวาง 3 4 1 0 8
86 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 3 3 3 2 9
87 วัดหนองแหน 3 3 2 4 8
88 เทศบาลบ้านหนองโสน 3 2 4 3 9
89 บ้านนาโพธิ์ 3 1 0 1 4
90 บ้านหนองสทิต 3 1 0 0 4
91 วัดลำมหาชัย 3 1 0 0 4
92 วัดหนองปาตอง 3 1 0 0 4
93 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 3 0 4 0 7
94 วัดแสนภุมราวาส 3 0 2 1 5
95 ไทยรัฐวิทยา 41 3 0 1 2 4
96 บ้านทุ่งส่อหงษา 3 0 1 0 4
97 บ้านคลองสอง 3 0 1 0 4
98 บ้านชำขวาง 3 0 0 1 3
99 วัดแปลงยาว 3 0 0 0 3
100 วัดท่าลาดเหนือ 3 0 0 0 3
101 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 2 4 4 4 10
102 วัดหนองเสือ 2 3 6 4 11
103 วัดบ้านซ่อง 2 3 1 0 6
104 พนมอิทธิศึกษา 2 3 0 2 5
105 บ้านห้วยน้ำใส 2 3 0 0 5
106 บ้านท่าเลียบ 2 2 2 2 6
107 บ้านอ่างเตย 2 2 2 0 6
108 วัดจรเข้ตาย 2 2 1 2 5
109 วัดโคกหัวข้าว 2 2 1 0 5
110 วัดแหลมเขาจันทร์ 2 1 1 2 4
111 บ้านอ่างเสือดำ 2 1 1 0 4
112 บ้านท่ากระดาน 2 1 0 1 3
113 วัดดอนขี้เหล็ก 2 1 0 1 3
114 บ้านกระบกเตี้ย 2 1 0 0 3
115 วัดคูมอญ 2 1 0 0 3
116 วัดเทพนาราม 2 0 3 0 5
117 บ้านห้วยหิน 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองปลาซิว 1 5 1 2 7
120 วัดใหม่บางคล้า 1 2 2 0 5
121 วัดดงยาง 1 2 1 0 4
122 บ้านหนองสองห้อง 1 2 0 0 3
123 วัดชายเคือง 1 2 0 0 3
124 วัดพงษาราม 1 1 1 0 3
125 ภูงามโนนสะอาด 1 1 1 0 3
126 วัดลาดบัวขาว 1 1 1 0 3
127 วัดบางกระดาน 1 1 0 2 2
128 วัดบางคา 1 1 0 2 2
129 วัดหนองไม้แก่น 1 1 0 2 2
130 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 1 0 1 2
131 บ้านม่วงโพรง 1 1 0 1 2
132 บ้านวังคู 1 1 0 1 2
133 ราษฎรนุกูล 1 1 0 0 2
134 บ้านโปร่งเกตุ 1 0 1 1 2
135 วัดวังกะจะ 1 0 1 0 2
136 วัดสามแยก 1 0 1 0 2
137 บางพะเนียง 1 0 0 2 1
138 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 1 1
139 วัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0 0 1
140 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 0 1
141 รุ่งโรจน์วิทยา 1 0 0 0 1
142 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
143 บ้านท่าม่วง 0 2 0 0 2
144 บ้านกรอกสะแก 0 2 0 0 2
145 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 1 2 0 3
146 วัดหนองบัว 0 1 2 0 3
147 บ้านอ่างตะแบก 0 1 1 1 2
148 บ้านไร่ดอน 0 1 1 1 2
149 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 1 1 0 2
150 วัดสนามช้าง 0 1 0 0 1
151 วัดหนองปรือ 0 1 0 0 1
152 หนองปรือประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
153 บ้านท่าคาน 0 0 2 1 2
154 วัดหัวสวน 0 0 2 0 2
155 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 1 0
156 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0
157 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0 0 0
รวม 902 379 219 234 1,734