สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 38 6 5 3 49
2 ตลาดบางบ่อ 24 9 3 5 36
3 บ้านทุ่งส่าย 24 3 1 1 28
4 บ้านลาดกระทิง 22 7 2 7 31
5 บ้านหินแร่ 20 7 2 1 29
6 บ้านหนองคอก 20 4 2 0 26
7 วัดชำป่างาม 17 8 3 3 28
8 บ้านหนองปรือกันยาง 16 6 3 4 25
9 วัดหัวสำโรง 15 2 5 5 22
10 บ้านท่ากลอย 14 13 0 5 27
11 สวนป่าอุปถัมภ์ 14 5 3 6 22
12 บ้านท่าทองดำ 14 5 1 1 20
13 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 14 4 3 2 21
14 วัดสาวชะโงก 14 3 0 2 17
15 บ้านหนองขาหยั่ง 14 0 0 3 14
16 บ้านคลองอุดม 13 8 6 6 27
17 บ้านเขาหินซ้อน 12 9 0 5 21
18 วัดต้นตาล 12 0 4 4 16
19 บ้านแหลมตะคร้อ 12 0 2 5 14
20 บ้านหนองยาง 11 10 6 5 27
21 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 11 6 3 2 20
22 วัดวังเย็น 11 5 2 4 18
23 บ้านสระไม้แดง 11 4 4 7 19
24 บ้านวังหิน 11 4 3 2 18
25 บ้านหนองประโยชน์ 10 4 2 5 16
26 บ้านโป่งเจริญ 10 3 2 2 15
27 วัดนาเหล่าบก 10 1 1 2 12
28 สียัดพัฒนา 10 0 0 0 10
29 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 9 10 5 8 24
30 สุตะบำรุงพิทยาคาร 9 8 4 6 21
31 วัดบางตลาด 9 4 4 0 17
32 ห้วยตะปอก 9 4 2 0 15
33 บ้านร่มโพธิ์ทอง 9 2 2 2 13
34 วัดดอนท่านา 9 2 0 1 11
35 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 9 2 0 0 11
36 จุฑาทิพย์ 9 1 0 2 10
37 วัดหนองเค็ด 8 6 3 3 17
38 วัดบางกระเจ็ด 8 5 5 6 18
39 ธีราวิทยา 8 3 3 0 14
40 บ้านปรือวาย 8 2 2 2 12
41 บ้านเทพประทาน 8 1 0 1 9
42 บ้านนา 8 1 0 0 9
43 สุวรรณคีรี 8 0 1 0 9
44 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 7 4 2 1 13
45 บ้านมาบนาดี 7 4 2 1 13
46 วัดเสม็ดใต้ 7 4 2 0 13
47 วัดหินดาษ 7 3 2 1 12
48 บ้านศรีเจริญทอง 7 1 1 0 9
49 บ้านท่าซุง 7 0 0 0 7
50 ชำป่างามวิทยาคม 6 10 2 2 18
51 บ้านหนองใหญ่ 6 8 2 2 16
52 เทศบาล1 วัดแจ้ง 6 6 2 4 14
53 วัดดอนทอง 6 3 3 0 12
54 วัดบึงกระจับ 6 3 1 1 10
55 วัดศรีสุตาราม 6 2 4 5 12
56 อ่าวช้างไล่ 6 1 1 3 8
57 วัดเสม็ดเหนือ 6 0 3 2 9
58 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 6 0 2 0 8
59 บ้านยางแดง 6 0 0 1 6
60 วัดบ้านกล้วย 6 0 0 0 6
61 ไทรทองอุปถัมภ์ 5 10 2 5 17
62 บ้านอ่างทอง 5 5 0 0 10
63 บ้านคลองยายสร้อย 5 4 3 1 12
64 วัดทางข้ามน้อย 5 3 1 1 9
65 วัดทุ่งยายชี 5 2 2 2 9
66 บ้านหนองหว้า 5 2 2 0 9
67 สามร่ม 5 1 1 1 7
68 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 5 1 1 0 7
69 วัดธารพูด 5 1 0 2 6
70 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 5 1 0 0 6
71 บ้านห้วยพลู 5 0 1 1 6
72 วัดปากน้ำ 4 5 3 0 12
73 วัดนาน้อย 4 4 1 0 9
74 บ้านหนองกลางดง 4 3 1 2 8
75 บ้านสุ่งเจริญ 4 3 1 2 8
76 วัดบางโรง 4 2 4 3 10
77 วัดสระสองตอน 4 2 1 1 7
78 บ้านโคกตะเคียนงาม 4 2 1 1 7
79 บ้านท่าโพธิ์ 4 2 0 0 6
80 บ้านธรรมรัตน์ใน 4 1 1 0 6
81 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 4 0 0 0 4
82 บ้าน ก.ม.7 3 4 2 4 9
83 วัดไผ่ขวาง 3 4 1 0 8
84 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 3 3 3 2 9
85 วัดหนองแหน 3 3 2 4 8
86 เทศบาลบ้านหนองโสน 3 2 4 3 9
87 บ้านนาโพธิ์ 3 1 0 1 4
88 บ้านหนองสทิต 3 1 0 0 4
89 วัดลำมหาชัย 3 1 0 0 4
90 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 3 0 4 0 7
91 ไทยรัฐวิทยา 41 3 0 1 2 4
92 บ้านปลายคลอง 3 0 1 1 4
93 บ้านทุ่งส่อหงษา 3 0 1 0 4
94 บ้านคลองสอง 3 0 1 0 4
95 บ้านชำขวาง 3 0 0 1 3
96 วัดแปลงยาว 3 0 0 0 3
97 วัดท่าลาดเหนือ 3 0 0 0 3
98 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 2 4 4 4 10
99 วัดหัวกระสังข์ 2 4 0 5 6
100 วัดหนองเสือ 2 3 6 4 11
101 วัดบ้านซ่อง 2 3 1 0 6
102 พนมอิทธิศึกษา 2 3 0 2 5
103 บ้านห้วยน้ำใส 2 3 0 0 5
104 บ้านท่าเลียบ 2 2 2 2 6
105 บ้านอ่างเตย 2 2 2 0 6
106 วัดจรเข้ตาย 2 2 1 2 5
107 วัดโคกหัวข้าว 2 2 1 0 5
108 วัดแหลมเขาจันทร์ 2 1 1 2 4
109 บ้านอ่างเสือดำ 2 1 1 0 4
110 วัดดอนขี้เหล็ก 2 1 0 1 3
111 วัดคูมอญ 2 1 0 0 3
112 วัดเทพนาราม 2 0 3 0 5
113 บ้านห้วยหิน 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองแสง 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองปลาซิว 1 5 1 2 7
116 วัดใหม่บางคล้า 1 2 2 0 5
117 วัดดงยาง 1 2 1 0 4
118 บ้านหนองสองห้อง 1 2 0 0 3
119 วัดชายเคือง 1 2 0 0 3
120 วัดพงษาราม 1 1 1 0 3
121 ภูงามโนนสะอาด 1 1 1 0 3
122 วัดลาดบัวขาว 1 1 1 0 3
123 วัดบางกระดาน 1 1 0 2 2
124 วัดบางคา 1 1 0 2 2
125 วัดหนองไม้แก่น 1 1 0 2 2
126 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 1 0 1 2
127 บ้านท่ากระดาน 1 1 0 1 2
128 บ้านม่วงโพรง 1 1 0 1 2
129 บ้านวังคู 1 1 0 1 2
130 ราษฎรนุกูล 1 1 0 0 2
131 บ้านโปร่งเกตุ 1 0 1 1 2
132 วัดวังกะจะ 1 0 1 0 2
133 วัดสามแยก 1 0 1 0 2
134 บางพะเนียง 1 0 0 2 1
135 บ้านเขาสะท้อน 1 0 0 1 1
136 วัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0 0 1
137 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 0 1
138 รุ่งโรจน์วิทยา 1 0 0 0 1
139 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
140 บ้านท่าม่วง 0 2 0 0 2
141 บ้านกรอกสะแก 0 2 0 0 2
142 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 1 2 0 3
143 วัดหนองบัว 0 1 2 0 3
144 บ้านอ่างตะแบก 0 1 1 1 2
145 บ้านไร่ดอน 0 1 1 1 2
146 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 1 1 0 2
147 บ้านกระบกเตี้ย 0 1 0 0 1
148 วัดสนามช้าง 0 1 0 0 1
149 วัดหนองปรือ 0 1 0 0 1
150 วัดหนองปาตอง 0 1 0 0 1
151 หนองปรือประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
152 บ้านท่าคาน 0 0 2 1 2
153 วัดแสนภุมราวาส 0 0 2 1 2
154 วัดหัวสวน 0 0 2 0 2
155 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 1 0
156 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0
157 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0 0 0
รวม 862 379 219 234 1,694