สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งส่าย 17 3 1 21 24 3 1 1 28
2 วัดท่าเกวียน 11 11 8 30 38 6 5 3 49
3 บ้านหนองขาหยั่ง 10 3 1 14 14 0 0 3 14
4 บ้านลาดกระทิง 8 3 4 15 22 7 2 7 31
5 ตลาดบางบ่อ 7 2 4 13 24 9 3 5 36
6 วัดต้นตาล 7 2 3 12 12 0 4 4 16
7 บ้านหนองปรือกันยาง 6 5 4 15 16 6 3 4 25
8 วัดชำป่างาม 5 9 4 18 17 8 3 3 28
9 วัดหัวสำโรง 5 4 4 13 15 2 5 5 22
10 บ้านหนองคอก 5 4 3 12 20 4 2 0 26
11 บ้านหินแร่ 4 5 7 16 20 7 2 1 29
12 บ้านท่ากลอย 4 4 6 14 14 13 0 5 27
13 สวนป่าอุปถัมภ์ 4 4 1 9 14 5 3 6 22
14 บ้านศรีเจริญทอง 4 4 0 8 7 1 1 0 9
15 วัดหินดาษ 4 1 0 5 7 3 2 1 12
16 บ้านท่าโพธิ์ 4 0 0 4 4 2 0 0 6
17 บ้านคลองอุดม 3 6 2 11 13 8 6 6 27
18 บ้านท่าทองดำ 3 4 3 10 14 5 1 1 20
19 วัดสาวชะโงก 3 3 3 9 14 3 0 2 17
20 บ้านหนองยาง 3 2 5 10 11 10 6 5 27
21 วัดบางตลาด 3 2 5 10 9 4 4 0 17
22 ชำป่างามวิทยาคม 3 2 5 10 6 10 2 2 18
23 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 3 2 4 9 11 6 3 2 20
24 ห้วยตะปอก 3 2 2 7 9 4 2 0 15
25 วัดทุ่งยายชี 3 2 2 7 5 2 2 2 9
26 วัดธารพูด 3 2 0 5 5 1 0 2 6
27 บ้านวังหิน 2 6 2 10 11 4 3 2 18
28 บ้านหนองประโยชน์ 2 3 1 6 10 4 2 5 16
29 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 2 2 6 10 14 4 3 2 21
30 วัดนาเหล่าบก 2 1 4 7 10 1 1 2 12
31 บ้านเขาหินซ้อน 2 1 3 6 12 9 0 5 21
32 วัดเสม็ดเหนือ 2 1 1 4 6 0 3 2 9
33 วัดวังเย็น 2 0 1 3 11 5 2 4 18
34 บ้านหนองใหญ่ 2 0 1 3 6 8 2 2 16
35 เทศบาล1 วัดแจ้ง 2 0 1 3 6 6 2 4 14
36 บ้านหนองกลางดง 2 0 0 2 4 3 1 2 8
37 บ้านโป่งเจริญ 1 6 2 9 10 3 2 2 15
38 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1 5 2 8 9 2 0 0 11
39 จุฑาทิพย์ 1 4 0 5 9 1 0 2 10
40 บ้านเทพประทาน 1 3 0 4 8 1 0 1 9
41 บ้านแหลมตะคร้อ 1 2 5 8 12 0 2 5 14
42 บ้านสระไม้แดง 1 2 3 6 11 4 4 7 19
43 สุวรรณคีรี 1 2 1 4 8 0 1 0 9
44 บ้านยางแดง 1 2 1 4 6 0 0 1 6
45 บ้านปรือวาย 1 2 0 3 8 2 2 2 12
46 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 1 2 0 3 7 4 2 1 13
47 บ้านคลองยายสร้อย 1 2 0 3 5 4 3 1 12
48 บ้านมาบนาดี 1 1 4 6 7 4 2 1 13
49 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 1 1 2 4 6 0 2 0 8
50 วัดหนองเค็ด 1 1 1 3 8 6 3 3 17
51 สามร่ม 1 1 1 3 5 1 1 1 7
52 วัดไผ่ขวาง 1 1 0 2 3 4 1 0 8
53 วัดหนองแหน 1 1 0 2 3 3 2 4 8
54 บ้านหนองสทิต 1 1 0 2 3 1 0 0 4
55 บ้านปลายคลอง 1 1 0 2 3 0 1 1 4
56 วัดโคกหัวข้าว 1 1 0 2 2 2 1 0 5
57 บ้านนา 1 0 4 5 8 1 0 0 9
58 บ้านท่าซุง 1 0 4 5 7 0 0 0 7
59 วัดบ้านกล้วย 1 0 2 3 6 0 0 0 6
60 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1 0 1 2 5 1 0 0 6
61 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 0 1 2 4 1 1 0 6
62 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 0 1 2 3 0 1 0 4
63 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 0 1 2 1 1 0 1 2
64 อ่าวช้างไล่ 1 0 0 1 6 1 1 3 8
65 วัดปากน้ำ 1 0 0 1 4 5 3 0 12
66 วัดสระสองตอน 1 0 0 1 4 2 1 1 7
67 บ้านคลองสอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
68 วัดแปลงยาว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านท่าเลียบ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
70 บ้านอ่างเตย 1 0 0 1 2 2 2 0 6
71 วัดจรเข้ตาย 1 0 0 1 2 2 1 2 5
72 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 1 3
73 บ้านท่ากระดาน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
74 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 วัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านร่มโพธิ์ทอง 0 4 2 6 9 2 2 2 13
78 สียัดพัฒนา 0 3 1 4 10 0 0 0 10
79 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 0 3 0 3 9 10 5 8 24
80 วัดบางกระเจ็ด 0 2 2 4 8 5 5 6 18
81 ธีราวิทยา 0 2 2 4 8 3 3 0 14
82 บ้านสุ่งเจริญ 0 2 2 4 4 3 1 2 8
83 สุตะบำรุงพิทยาคาร 0 2 0 2 9 8 4 6 21
84 วัดดอนท่านา 0 1 3 4 9 2 0 1 11
85 วัดดอนทอง 0 1 1 2 6 3 3 0 12
86 วัดนาน้อย 0 1 1 2 4 4 1 0 9
87 วัดลำมหาชัย 0 1 1 2 3 1 0 0 4
88 บ้านห้วยหิน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
90 วัดบึงกระจับ 0 1 0 1 6 3 1 1 10
91 วัดศรีสุตาราม 0 1 0 1 6 2 4 5 12
92 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 1 0 1 5 10 2 5 17
93 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
94 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 5 0 1 1 6
95 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 1 0 1 4 2 1 1 7
96 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
97 บ้าน ก.ม.7 0 1 0 1 3 4 2 4 9
98 เทศบาลบ้านหนองโสน 0 1 0 1 3 2 4 3 9
99 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 0 1 0 1 2 4 4 4 10
100 วัดบ้านซ่อง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
101 วัดพงษาราม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
102 บ้านโปร่งเกตุ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
103 รุ่งโรจน์วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านอ่างทอง 0 0 2 2 5 5 0 0 10
105 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองปลาซิว 0 0 2 2 1 5 1 2 7
107 วัดเสม็ดใต้ 0 0 1 1 7 4 2 0 13
108 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 5 2 2 0 9
109 วัดบางโรง 0 0 1 1 4 2 4 3 10
110 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
111 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 1 1 3 0 1 2 4
112 บ้านชำขวาง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
113 วัดหัวกระสังข์ 0 0 1 1 2 4 0 5 6
114 วัดหนองเสือ 0 0 1 1 2 3 6 4 11
115 พนมอิทธิศึกษา 0 0 1 1 2 3 0 2 5
116 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 1 1 2 1 1 2 4
117 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 วัดใหม่บางคล้า 0 0 1 1 1 2 2 0 5
119 ภูงามโนนสะอาด 0 0 1 1 1 1 1 0 3
120 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
121 บ้านวังคู 0 0 1 1 1 1 0 1 2
122 บ้านเขาสะท้อน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
123 บ้านท่าม่วง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
124 วัดทางข้ามน้อย 0 0 0 0 5 3 1 1 9
125 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 0 0 0 0 3 3 3 2 9
126 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 0 0 0 0 3 0 4 0 7
127 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 3 0 0 5
128 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
129 วัดคูมอญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 2 0 3 0 5
131 วัดดงยาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
132 วัดชายเคือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
135 วัดบางคา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
136 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
137 ราษฎรนุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 วัดสามแยก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บางพะเนียง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
140 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
143 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
144 บ้านอ่างตะแบก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
146 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 วัดหนองปาตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
153 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 0 0 2 1 2
154 วัดหัวสวน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 184 177 556 862 379 219 234 1,460