สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทุ่งส่าย 17 3 1 21 24 3 1 1 28
2 วัดท่าเกวียน 11 11 8 30 38 6 5 3 49
3 บ้านหนองขาหยั่ง 10 3 1 14 14 0 0 3 14
4 บ้านลาดกระทิง 8 3 4 15 22 7 2 7 31
5 ตลาดบางบ่อ 7 3 5 15 26 9 3 5 38
6 วัดต้นตาล 7 2 3 12 12 0 4 4 16
7 บ้านหนองปรือกันยาง 6 5 4 15 16 6 3 4 25
8 วัดชำป่างาม 5 9 4 18 17 8 3 3 28
9 บ้านคลองอุดม 5 7 2 14 16 8 6 6 30
10 วัดหัวสำโรง 5 4 4 13 15 2 5 5 22
11 บ้านหนองคอก 5 4 3 12 20 4 2 0 26
12 บ้านท่าทองดำ 5 4 3 12 16 5 1 1 22
13 บ้านหนองยาง 5 2 5 12 14 10 6 5 30
14 บ้านหินแร่ 4 5 7 16 20 7 2 1 29
15 บ้านท่ากลอย 4 4 6 14 14 13 0 5 27
16 สวนป่าอุปถัมภ์ 4 4 1 9 14 5 3 6 22
17 บ้านศรีเจริญทอง 4 4 0 8 7 1 1 0 9
18 บ้านเทพประทาน 4 3 1 8 12 1 0 1 13
19 วัดหินดาษ 4 3 0 7 9 3 2 1 14
20 วัดดอนทอง 4 2 1 7 11 3 3 0 17
21 วัดหัวกระสังข์ 4 1 1 6 7 4 0 5 11
22 บ้านท่าโพธิ์ 4 0 0 4 4 2 0 0 6
23 วัดสาวชะโงก 3 3 3 9 14 3 0 2 17
24 วัดบางตลาด 3 2 5 10 9 4 4 0 17
25 ชำป่างามวิทยาคม 3 2 5 10 6 10 2 2 18
26 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 3 2 4 9 11 6 3 2 20
27 บ้านมาบนาดี 3 2 4 9 10 4 2 1 16
28 ห้วยตะปอก 3 2 2 7 9 4 2 0 15
29 วัดทุ่งยายชี 3 2 2 7 5 2 2 2 9
30 วัดธารพูด 3 2 0 5 5 1 0 2 6
31 บ้านวังหิน 2 6 2 10 11 4 3 2 18
32 บ้านหนองประโยชน์ 2 3 1 6 10 4 2 5 16
33 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 2 2 6 10 14 4 3 2 21
34 สุวรรณคีรี 2 2 1 5 9 0 1 0 10
35 วัดนาเหล่าบก 2 1 4 7 10 1 1 2 12
36 บ้านเขาหินซ้อน 2 1 3 6 12 9 0 5 21
37 วัดเสม็ดเหนือ 2 1 1 4 6 0 3 2 9
38 วัดวังเย็น 2 0 1 3 11 5 2 4 18
39 บ้านหนองใหญ่ 2 0 1 3 6 8 2 2 16
40 เทศบาล1 วัดแจ้ง 2 0 1 3 6 6 2 4 14
41 บ้านหนองกลางดง 2 0 0 2 4 3 1 2 8
42 บ้านโป่งเจริญ 1 6 2 9 10 3 2 2 15
43 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1 5 2 8 9 2 0 0 11
44 จุฑาทิพย์ 1 4 0 5 9 1 0 2 10
45 บ้านแหลมตะคร้อ 1 2 5 8 12 0 2 5 14
46 บ้านสระไม้แดง 1 2 3 6 11 4 4 7 19
47 บ้านยางแดง 1 2 1 4 6 0 0 1 6
48 บ้านปรือวาย 1 2 0 3 8 2 2 2 12
49 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง) 1 2 0 3 7 4 2 1 13
50 บ้านคลองยายสร้อย 1 2 0 3 5 4 3 1 12
51 บ้านปลายคลอง 1 2 0 3 4 0 1 1 5
52 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 1 1 2 4 6 0 2 0 8
53 วัดหนองเค็ด 1 1 1 3 8 6 3 3 17
54 สามร่ม 1 1 1 3 5 1 1 1 7
55 วัดไผ่ขวาง 1 1 0 2 3 4 1 0 8
56 วัดหนองแหน 1 1 0 2 3 3 2 4 8
57 บ้านหนองสทิต 1 1 0 2 3 1 0 0 4
58 วัดโคกหัวข้าว 1 1 0 2 2 2 1 0 5
59 บ้านนา 1 0 4 5 8 1 0 0 9
60 บ้านท่าซุง 1 0 4 5 7 0 0 0 7
61 วัดบ้านกล้วย 1 0 2 3 6 0 0 0 6
62 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1 0 1 2 5 1 0 0 6
63 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 0 1 2 4 1 1 0 6
64 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 0 1 2 3 0 1 0 4
65 บ้านท่ากระดาน 1 0 1 2 2 1 0 1 3
66 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 0 1 2 1 1 0 1 2
67 อ่าวช้างไล่ 1 0 0 1 6 1 1 3 8
68 วัดปากน้ำ 1 0 0 1 4 5 3 0 12
69 วัดสระสองตอน 1 0 0 1 4 2 1 1 7
70 บ้านคลองสอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
71 วัดแปลงยาว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านท่าเลียบ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
73 บ้านอ่างเตย 1 0 0 1 2 2 2 0 6
74 วัดจรเข้ตาย 1 0 0 1 2 2 1 2 5
75 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 1 3
76 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
77 วัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 ไพบูลย์ประชานุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านร่มโพธิ์ทอง 0 4 2 6 9 2 2 2 13
80 สียัดพัฒนา 0 3 1 4 10 0 0 0 10
81 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 0 3 0 3 9 10 5 8 24
82 วัดบางกระเจ็ด 0 2 2 4 8 5 5 6 18
83 ธีราวิทยา 0 2 2 4 8 3 3 0 14
84 บ้านสุ่งเจริญ 0 2 2 4 4 3 1 2 8
85 สุตะบำรุงพิทยาคาร 0 2 0 2 9 8 4 6 21
86 วัดดอนท่านา 0 1 3 4 9 2 0 1 11
87 วัดนาน้อย 0 1 1 2 4 4 1 0 9
88 วัดลำมหาชัย 0 1 1 2 3 1 0 0 4
89 วัดหนองปาตอง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
90 บ้านห้วยหิน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 1 2 0 0 3
92 วัดบึงกระจับ 0 1 0 1 6 3 1 1 10
93 วัดศรีสุตาราม 0 1 0 1 6 2 4 5 12
94 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 1 0 1 5 10 2 5 17
95 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
96 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 5 0 1 1 6
97 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 1 0 1 4 2 1 1 7
98 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
99 บ้าน ก.ม.7 0 1 0 1 3 4 2 4 9
100 เทศบาลบ้านหนองโสน 0 1 0 1 3 2 4 3 9
101 วัดแสนภุมราวาส 0 1 0 1 3 0 2 1 5
102 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 0 1 0 1 2 4 4 4 10
103 วัดบ้านซ่อง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
104 วัดพงษาราม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
105 บ้านโปร่งเกตุ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
106 รุ่งโรจน์วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านอ่างทอง 0 0 2 2 5 5 0 0 10
108 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
109 บ้านหนองปลาซิว 0 0 2 2 1 5 1 2 7
110 วัดเสม็ดใต้ 0 0 1 1 7 4 2 0 13
111 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 5 2 2 0 9
112 วัดบางโรง 0 0 1 1 4 2 4 3 10
113 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
114 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 1 1 3 0 1 2 4
115 บ้านชำขวาง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
116 วัดหนองเสือ 0 0 1 1 2 3 6 4 11
117 พนมอิทธิศึกษา 0 0 1 1 2 3 0 2 5
118 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 1 1 2 1 1 2 4
119 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 วัดใหม่บางคล้า 0 0 1 1 1 2 2 0 5
122 ภูงามโนนสะอาด 0 0 1 1 1 1 1 0 3
123 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
124 บ้านวังคู 0 0 1 1 1 1 0 1 2
125 บ้านเขาสะท้อน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
126 บ้านท่าม่วง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
127 วัดทางข้ามน้อย 0 0 0 0 5 3 1 1 9
128 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว 0 0 0 0 3 3 3 2 9
129 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 0 0 0 0 3 0 4 0 7
130 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 3 0 0 5
131 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
132 วัดคูมอญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 2 0 3 0 5
134 วัดดงยาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
135 วัดชายเคือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
138 วัดบางคา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
139 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
140 ราษฎรนุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 วัดสามแยก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บางพะเนียง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
143 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านกรอกสะแก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
146 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
147 บ้านอ่างตะแบก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
148 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
149 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
154 วัดหัวสวน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 194 182 591 902 379 219 234 1,500