หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 935 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน คุุณครูสุพัตรา สะหาย
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 936 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน คุณครูสิริกาญจน์ เจริญธรรม
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร ดงชมูล ห้อง อนุบาล 2/1 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร ดงชมูล ห้อง อนุบาล 2/2 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร9 ห้อง 937 21 พ.ย. 2556 13.00-15.30 ผู้ประสานงาน คุณครูสมาน วัฒนรังษี
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 935 21 พ.ย. 2556 13.00-15.30 ผู้ประสานงาน คุุณครูสุพัตรา สะหาย
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร พานาโซนิค ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร พานาโซนิค และอาคาร ดงชมูล เวลา 07.30 -08.30 น. ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม 087-1446283
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 937 21 พ.ย. 2556 09.00-10.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสมาน วัฒนรังษี


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]