หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 เต็นท์สนามบาสเก็ตบอลข้างสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดพลับพลา 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่งแรด 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงานนายชาญกิจ พฤกษากิจ 092-6302269
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูวิฑิรย์ แสงสุริยา
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง ประชาธิปไตย 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นายประเสริฐิ กำเลิศทอง 082-3290280)
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ศูนย์ลูกเสือ 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูประกายรัตน์ พร้อมประดิษฐ์
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 925 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูเปรมฤดี อภิวันท์
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1และป.1/2 25 พ.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางลาวัลย์ อรุณโณ 086-1521582)
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 923 และ 924 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน คุณครูปริญญา ท่าม่วง
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง สมุด 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางไพรวัลย์ วัฒนชีพ 087-9413366)
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารหอสมุด แดงขรัญจวน 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูพรพรรณ สุทธิวัฒนะ
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางสาวรุจิรา แก้วงาม 087-6117341)
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 933 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูวิชิตรา สุระคำพันธ์
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 25 พ.ย. 2556 9.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางวิมล พงษ์มิตร 083-1185215)
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 935 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสงกรานต์ จงขจรวงศ์
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 25 พ.ย. 2556 9.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางสาวสังเวียน ธรรมกิจ 089-5454551)
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร9 ห้อง 936 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูสิริกาญจน์ เจริญธรรม
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางฉวีวรรณ ตลับทอง 087-1383712)
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 937 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูวรรณา คงสำรวย
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 เวทีมวย ศ.พลับพลายิมส์ 25 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคารโรงยิม เวลา 07.30 - 08.30 น.(ผู้ประสานงาน นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์ 087-4840684)
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 921 และ 922 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]