หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 -30พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคารกัลปนา ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ห้อง 723 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูนันท์สุดา ทองดี
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ห้อง 721 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูมาลี ศรีสมาน
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ห้อง 733 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ห้อง 938 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแก้ว อาคาร กัลปนา ชั้น 4 ห้อง วิทยาศาสตร์
-
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว ห้องศูนย์อาเซียน ห้อง อาเซียน 27 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคาร กัลปนา เวลา 07.30 - 08.30 น. ผู้ประสานงานนางรัชนี แสงสว่าง 085-2900192
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ห้อง 722 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน คุณครูภัทรินทร์ เทพภิบาล


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]